¨
PERSONPROFIL

Niels Aalbæk Jensen

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 23. april 1961 i Birkerød Gift 4 børn

Å

Niels Aalbæk Jensen (AL) har siden 2018 været byrådsmedlem i Sorø Kommune for Alternativet. Han er i den igangværende periode Teknik og Miljøudvalget.

Han er uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole, men har efterfølgende arbejdet inden for film- og forlagsverdenen. Efter at være flyttet til Sorø, har Niels Aalbæk Jensen startet Parnas Natur- og Aktivitetspark hvor han i dag er direktør. Sideløbende arbejder han som salgskonsulent i en virksomhed, der sælger elevatorer.

Privat er Niels Aalbæk Jensen er gift med TV2Øst-vært Anja Al-Erhayem samt far til fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 189 Alternativet in total 737

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Som iværksætter gennem næsten 30 år, vil jeg tilføre byrådet et grønt pust af iværksætteri og evnen til at få det til at blive til noget. Jeg er bl.a. initiativtageren til Parnas Natur & Aktivitetspark.
Jeg har valgt at lægge al min energi lokalt, skabe lokal udvikling, med nye arbejdspladser og aktiv bosætning i en bæredygtig vækst, med større livskvalitet for alle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gert Jørgensens kompetencer er økonomistyring og den del af borgmesteropgaven løser han ok. Men bogholderen er sjældent garant for udvikling. Gert Jørgensens største udfordring er hans manglende evner til at skabe samarbejde mellem partierne. For flere ved mere og Sorø har brug for alle kræfter for at løfte i flok. Sorøs byhandel er ved at være helt død, skolerne lider og sammenhængskraften er ved at slippe taget. Sorø har hårdt brug for en visionær og samarbejdende ledelse.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om blot fire år er andelen af +65 årige i Sorø vokset med 500 ældre. De er alle hjerteligt velkomne men vi skal også forberede os på, at de koster kommunen ca. 18 millioner mere om året. Jo dygtigere personale, jo mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omfartsvejen er et gammelt politisk løfte til lokalområdet og løfter er til for at blive overholdt. Men jeg er ikke sikker på, at det er en omfartsvej der er mest påkrævet. Sorø kommune vælter ikke i penge, så vi skal bruge dem vi har med aller største omtanke. Alternativet er et iværksætterparti og vil med nye øjne, måske kunne se muligheder som gamle støvede politiske aftaler ikke har kunnet få øje på.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bor på landet og der er bilen altså den eneste reelle mulighed for mange. Men derfor behøver den ikke have forrang fremfor kollektiv trafik. Den kollektive trafik kan organiseres mere smart, blive bedre og mere veldrevet. Den skal omstilles til bæredygtig drift og den skal være mere dynamisk. Alternativet giver gerne plads til bilen og i særdeleshed el-bilen. men selvfølgelig vil en effektiv kollektiv trafik altid være at foretrække.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø kommune er bagud på alle parametre når det kommer til miljø og klimaindsatsen. I Alternativet vil vi arbejde for at bringe Sorø helt i front, med nyskabende initiativer og markant vækst i miljø og klimaområdet. Affaldssortering er blot een af mange områder vi skal gøre meget, meget bedre. Lad os komme i gang.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I følge DGI er Sorø en af de kommuner, der bruger færrest penge pr. indbygger på idrætten! Idrætten er fuld af glæde, stræbsomhed og fællesskab, og derfor kan den styrke vores sundhed, selvværd og sociale netværk. Derfor er det vigtigt, at alle har mulighed for at dyrke idræt, uanset sociale udfordringer eller psykiske problemer. Der er ingen tvivl i Alternativet. Flere penge til idræt hæver vores livskvalitet og det styrker samtidig en aktiv politik om at tiltrække flere borgere til Sorø.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kyndelmissen er et godt eksempel på et kulturelt arrangement, der er med til at sætte Sorø på landkortet. Klosterkirken og Kunstmuseet gør en stor indsats. Jazzfestivalen har bidt sig fast og Kulturcafe Ludvig svinger rigtig godt. Parnas Natur & Aktivitetspark barsler med store sportslige arrangementer, som kan trække tusindtal til Sorø. Vi har fantastiske omgivelser og natur at byde publikum velkommen i. Vi kan og skal meget mere. Så ja, lad os gøre det endnu bedre.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø har modtaget så lavt et antal flygtninge, at det vil være skammeligt at kalde det et problem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet byder Friplejeboliger velkommen. Alternativet er et iværksætterparti og byder derfor alle private initiativer velkommen. Vi ved at private Friplejeboliger har større succes med behandlingen af bl.a. demente. Friplejeboliger yder også en fleksibilitet i boformen, som ikke kan tilbydes i det offentlige. For eksempel kan et ældre par, hvor kun den ene har brug for pleje, blive boende sammen. Det er vigtigt for livskvaliteten.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen tvivl om at en tidlig og korrekt genoptræning er meget vigtig. Men at give genoptræning præference frem for alle andre sundhedsområder, er jeg tvivlende overfor.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores lærere skal hver dag gå hjem med deres faglige stolthed i behold. I Alternativet vil vi sætte skolerne mere fri, med større frirum til egne disponeringer og drift af hele skolen. Mere tillid og mindre kontrol. Vi ved at skolerne i Sorø mangler ca. 5 mio. mere om året for at kunne drives ordentligt. Dem skal vi finde. Frederiksberg skole er bygget et spor for lille og hvis vi vil have plads til flere bosættere, bliver Frederiksberg skole kun endnu ringere dimensioneret.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved at vores jobcenter har bedre og bedre resultater. Så det står ikke så skidt til i Sorø. Men alt kan gøres bedre. I Alternativet vil vi se på mulighederne for at udvikle Jobcentret til et Jobudviklingscenter. Kort fortalt går det ud på at tilrække flere virksomheder og skabe endnu flere lokale arbejdspladser. Det vil bl.a. afhjælpe arbejdsløsheden med flere tilbud til de ledige.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle mennesker vil gerne have flere penge, men man kan ikke samtidig få Danmarks bedste kommune for børnefamilier og bo få en slik. Kvalitet koster penge og Sorø må gerne have et meget højt kvalitetsniveau i alle sektorer. Derfor må skatten i Sorø gerne være den højeste i landet, hvis bare niveauet i daginstitutioner, skoler, infrastruktur, kultur og fritidstilbud, sundhed og ældreområderne følger med i top. Sorø skal ikke være en Faktabutik, men gerne en Irma med kvalitetsvarer på hylderne.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø er lokomotivet og Sorø by er ved at dø som handelsby. Dør Sorø, er der ikke andet der kan holde kommunen oppe. Så kan vi ringe på hos naboen i Ringsted kommune og spørge om de vil overtage fallitboet. Så jeg må melde klart ud, at jeg mener at Sorø er vigtigst i den næste tid. Når Sorø igen er på højkant, så kan vi se på mulighederne i yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskning i unge har vist, at hvis de unge har følt sig velkommen i deres by, hvis byen har sørget for gode og positive rammer, kommer de unge tilbage og bosætter sig. Uden denne opmærksomhed på de unges forhold, er der alt for kort vej til kriminalitet. Men det handler altså også om forholdene i hjemmet. Forældrenes omsorg, opmærksomhed og forståelse er den mest afgørende faktor for at holde børn fra bander og kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere cykelstier står langt højere på Alternativets liste, end for eksempel en omfartsvej ved Tersløse. Vi tør godt sige sorry men vi bruger pengene på noget mere fornuftigt. Flere cykelstier er en sikkerhed til vores børn, det skaber sammenhængskraft i by og land, styrker bosætningen og cykelturismen. Det er bare om at komme i gang.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er næsten kun kultur. Hvor der er en smule ægte natur tilbage, skal det selvfølgelig ikke plankes til med industrikvarterer og omfartsveje.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kyndelmissen er et godt eksempel på et kulturelt arrangement, der er med til at sætte Sorø på landkortet. Klosterkirken og Kunstmuseet gør en stor indsats. Jazzfestivalen har bidt sig fast og Kulturcafe Ludvig svinger rigtig godt. Parnas Natur & Aktivitetspark barsler med store sportslige arrangementer, som kan trække tusindtal til Sorø. Vi har fantastiske omgivelser og natur at byde publikum velkommen i. Vi kan og skal meget mere. Så ja, lad os gøre det endnu bedre.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faktuelt har vi meget få flygtninge i kommunen. Det er svært at få dem integreret og det kan der være mange årsager til. Venligboerne gør en stor og frivillig indsats, som er meget prisværdig.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alle ret til de samme ydelser. Blot fordi man har gjort det godt i livet, skal man da ikke diskvalificeres til hjælp fra den fælles kasse vi alle betaler ind til. Hvis man har lidt på kontoen, skal man have mulighed for at tilkøbe ydelser. derfor støtter Alternativet også bl.a. Friplejeboliger.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen tvivl om at psykiatrien skal løftes. Men som spørgsmålet er stillet, vil jeg ikke afvise alle andre indsatsområder til fordel for sindslidende. Der vil vel altid være områder der får brug for en ekstra indsats og friheden til at give denne ekstra indsats, mener jeg vi skal bevare muligheden for. Psykiatrien skal have bedre vilkår.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bedste til børnene er blandt Alternativets mærkesager. Der er blevet skåret alt for dybt og der er ingen rimelighed i ikke at imødekomme ønsket om bedre normeringer i daginstitutionerne. Sorø har en vision om at være den mest attraktive kommune for børnefamilier. Den vil Alternativet bakke 100% op om og derfor skal vi også have de bedst fungerende daginstitutioner. Det koster penge som kun tilvejebringes ved prioritering. Den prioritering vil Alternativet give daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet er et iværksætterparti. Vi er til for bl.a. at styrke det private erhvervsliv. Gerne med nye innovative virksomheder og økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtig vækst. Sorø må gerne have min. 1000 flere arbejdspladser at kunne tilbyde. Det er der rigtig god økonomi i og det at bo, arbejde og leve i Sorø, giver rigtig god mening også for den enkelte og familiernes livskvalitet. Nye virksomheder og bosætning hænger sammen og skal sammentænkes.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle mennesker vil gerne have flere penge, men man kan ikke samtidig få danmarks bedste kommune for børnefamilier og bo få en slik. Kvalitet koster penge og Sorø må gerne have et meget højt kvalitetsniveau i alle sektorer. Derfor må skatten i Sorø gerne vælre den højeste i landet, hvis bare daginstitutioner, skoler, infrastruktur, kultur og fritidstilbud, sundhed og ældreområderne i helt i top. Sorø skal ikke være en Faktabutik, men gerne en Irma med kvalitetsvare på hylderne.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Alternativet

2018 - nu

Medlem, Teknik og Miljøudvalget Sorø Kommune, Alternativet

Tillidsposter

2016 - 2016

Bestyrelsesmedlem VisitVestsjælland

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem LAG Midt-Nordvestsjælland

Uddannelse

1989 - 1990

Professionsbachelor Lærer, Den frie Lærerskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Salgskonsulent Alevator.dk

2014 - nu

Direktør PARNAS Natur & Aktivitetspark

2012 - 2014

Konsulent Modana

1998 - 2012

Initiativtager, Udviklings- og Projektleder Zentropa Filmbyen

1996 - 1998

Udviklings- og forlagschef Novavision
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Alternativet

2018 - nu

Medlem, Teknik og Miljøudvalget Sorø Kommune, Alternativet

Tillidsposter

2016 - 2016

Bestyrelsesmedlem VisitVestsjælland

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem LAG Midt-Nordvestsjælland

Uddannelse

1989 - 1990

Professionsbachelor Lærer, Den frie Lærerskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Salgskonsulent Alevator.dk

2014 - nu

Direktør PARNAS Natur & Aktivitetspark

2012 - 2014

Konsulent Modana

1998 - 2012

Initiativtager, Udviklings- og Projektleder Zentropa Filmbyen

1996 - 1998

Udviklings- og forlagschef Novavision

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik