¨
PERSONPROFIL

Morten Heegaard Christensen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 11. februar 1981 Gift 2 børn

F

Morten Heegaard Christensen var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Morten Heegaard Christensen blev ikke valgt ind.

Morten Heegaard Christensen har ikke tidligere været kandidat til Sorø Byråd.

Morten Heegaard Christensen arbejder til daglig som projektleder i Roskilde Kommune. Han har før også været projektleder i Københavns Kommune inden for trakfik-, teknik- og miljøforvaltningen. Morten Heegaard Christensen er oprindeligt fra Aarhus, hvor han har taget en uddannelse i Statskundskab. Privat bor han i dag i Sorø.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 14 Socialistisk Folkeparti in total 835

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for:

1. Sorø som en god cykelkommune - cyklen skal være det naturlige valg på de korte distancer og attraktiv på også de længere afstande. Mulighederne for at kombinere cyklen med kollektiv transport bliver bedre. Der skal afsættes en årlig cykelpulje til bedre cykelinfrastruktur, kampagner, cykelparkering, og så skal der bedre belægning på eksisterende stier.

2. Tillidsreform - væk med unødvendige regler og papirarbejde og ind med mere tillid til de enkelte lærere, pædagoger, plejepersonale mv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gert er en venlig mand, men de principper for budgetlægning han har lagt er hæmmende for et gennemsigtigt budget, hvor der ikke sættes nok penge af til skoler og daginstitutioner og cykelprojekter.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er alt for mange penge at bruge på en omfartsvej. Jeg har fuld forståelse for beboerne i Tersløse, der ønsker omfartsvejen, men set i det store billede kan man bruge pengene mere fornuftigt, fx til etablere mange cykelstier.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod har vi set for mange eksempler på at private udbydere af ældrepleje leverer dårlig service og går konkurs.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mistænkeliggørelsen af arbejdsløse er uanstændig. e meget store flertal ønsker oprigtigt at finde et arbejde og skal hjælpes på vej til ud fra individuel behandling baseret på tillid til den enkelte arbejdsløse fremfor tvungne aktiveringskurser, som ikke nødvendigvis er de rigtige for den enkelte. Hvis man giver mere plads til individet tror jeg på det vil få lettere ved at finde et arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal i stedet prioriteres til børn, unge og investeringer i cykelinfrastruktur, cykelparkering mm.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i cykling giver øget sundhed, velvære, indlæringsparate elever, mindre trængsel og kan derfor ofte hurtigt betale sig hjem igen. De kommunale midler, der investeres betaler sig hjem igen. Særligt investeringer i at flere børn skal cykle er vigtigt. Dette er det vigtigste politikområde for mig som kandidat.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal altid være en basis ydelse indenfor ældrepleje, som alle tilbydes gratis uanset indkomst.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gratis tilbud om let adgang til psykologsamtaler for unge under 25 år vil være et tiltag, der kan hjælpe mange unge til at komme ovenpå og dermed kan man undgå at mange unge kommer ud i svær psykisk sygdom. En investering i ungdommen, der kan betale sig viser erfaringen fra mange andre kommuner, hvor det er indført.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

2002 - 2008

Kandidat Political Science, Aarhus University

Erhvervserfaring

2014 - nu

Projektleder Roskilde Kommune

2010 - 2014

Projektleder København Kommune, Center for Trakfik-, Teknik- og Miljøforvaltningen

2010 - 2011

Research Assistant Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
F

Uddannelse

2002 - 2008

Kandidat Political Science, Aarhus University

Erhvervserfaring

2014 - nu

Projektleder Roskilde Kommune

2010 - 2014

Projektleder København Kommune, Center for Trakfik-, Teknik- og Miljøforvaltningen

2010 - 2011

Research Assistant Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik