¨
PERSONPROFIL

Mogens Schwensen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 2. oktober 1957 i Dianalund Gift 3 børn

C

Mogens Schwensen (K) er byrådsmedlem i Sorø Kommune, hvor han er valgt for Det konservative Folkeparti. Han er i den igangværende periode medlem af Social og Sundhedsudvalget. Mogens Schwensen har været byrådsmedlem i Sorø Kommune siden valget i 2005, inden dette sad Mogens Schwensen i Dianalund Kommunalbestyrelse i otte år.

Mogens Schwensen er uddannet lærer fra Holbæk Seminarium. Han arbejder til daglig som leder af Ung Sorø, der rummer en ungdomsskole og ungdomsklub samt SSP-funktionen (Skole, Socialforvaltning og Politi). Mogens Schwensen har tidligere bl.a. arbejdet som leder af SSP-funktionen i Sorø Kommune. Privat er Mogens Schwensen bosat i Dianalund. Han er gift, og han har tre børn .

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 140 Det Konservative Folkeparti in total 4059
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 214 Det Konservative Folkeparti in total 3315

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Dagplejen
Dagplejen skal styrkes – Det er vigtigt, at man har frit valg. De unge familier skal kunne vælge. For mig er dagplejen den bedste pasningsform der findes. Det er netop den pasningsform, der mest minder om en familie. Børn skal ikke institutionaliseres.

Skolen
Skolen skal styrkes – helt sikkert fagligt, men også det sociale. Skoler skal ikke tvinge børn og deres forældre til lange skoledage. Fritidslivet og familielivet skal der også være plads til.

Sammenhængskraft
Ved en kommunesammenlægning er det vigtigt at der kigges på kommunens sammenhængskraft. Offentlig transport nord-syd, øst-vest skal fungere. Regionen snød os. Jeg vil arbejde for sammenhændende busforbindelser. Cykelstier (også knallerter) skal kunne køre trygt, derfor skal der arbejdes på cykelstier mellem alle bysamfund i Sorø Kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et lavt elevtal i klassen giver ikke automatisk bedre undervisning. Der skal være et vist antal elever for at skabe en dynamisk klasse. Generelt har Sorø kommune et fint gennemsnit af elever i klasserne. Det er mere vigtigt at give socialt udfordrede elever det rigtige tilbud. Der skal ikke være inklusion for enhver pris.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

et irrationel spørgsmål. Vi vil aldrig skulle ligge erhverv i naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal være en kommunal grundydelse, men en mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsessuppleant Det Konservative Folkeparti, Sorø

Uddannelse

1982 - nu

Professionsbachelor Lærer, Holbæk Seminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Leder Ung Sorø
C

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsessuppleant Det Konservative Folkeparti, Sorø

Uddannelse

1982 - nu

Professionsbachelor Lærer, Holbæk Seminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Leder Ung Sorø

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik