¨
PERSONPROFIL

Mette Skjoldan

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 27. november 1966 Single

C

Mette Skjoldan var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Mette Skjoldan blev ikke valgt ind.

Til daglig driver hun sin egen forretning, hvor hun arbejder som indretningsarkitekt. Hun har også arbejdet som socialrådgiver hos 3F.
Mette Skjoldan er både uddannet indretningsarkitekt og socialrådgiver.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 39 Det Konservative Folkeparti in total 4059

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Mette Skjoldan : Hvis du synes, at det her er værd at kæmpe for, så sæt dit kryds på : Din lokale stemme - Mette Skjoldan - nr 8 på Liste C.

Mærkesager :

TRIVSEL for alle aldre : Ældre, børn og veteraner skal have det godt hver dag. Ældre skal have egne valgmuligheder i plejen, børn skal have hjælp til at trives bedst muligt. Hvis ikke børn trives, kan de ikke lære noget. Trivsel først, faglighed derefter. Vi kan ikke undvære at børn bliver faglige dygtige, det skal også til. Men rigtig mange børn mistrives, det skal der gøres noget ved.
Og for veteraner hjælp til et godt arbejde og hjemmeliv efter udsendelse. De hjælper os - vi hjælper dem.

Sikring af hurtige genoptræningsplaner til alle aldre efter operation og skade.

Værdighed i sygdomssager. En god sygdomssag i kommunen, er vigtigt for at blive rask, eller for at få en værdig hverdag.

ERHVERV : Ingen tomme butikker, erhvervsfokus og iværksætteri.

Vi skal fortsat vokse og måske på sigt få lavere skatter.

Vi er nødt til at hjælpe os selv, så vi stadig har vores gode butikker og indkøbsmuligheder. Vi skal især have fokus på vores butiksgader og center. Plus iværksættere, der gerne skulle blive i kommunen og vækste på alle måder. Så kommer bosætningen for alvor i gang.

FRIVILLIGHED : Kirke, Kultur, Lokalråd, dyrevelfærd og humanitære organisationer, får min første prioritet indenfor frivilligt arbejde.
Sammen finder vi de løsninger der skal til, for at tingene udvikler sig på bedste vis. Vi har kun det samme liv alle sammen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafikken er ligesom andre områder også vigtigt. Og det gælder både bil trafikken, som der er klart mest af. Og hvor reparation af veje er vigtigt. Og prioritering af trafik sikkerheden ved skoler, farlige sving og veje tæt ved bebyggelser er vigtigt. Dog bør der også være gode offentlig trafik muligheder for dem som har brug for det. Både mht til vores gode tog bane. Og med gode busforbindelser.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes det er vejen frem med henblik på udnyttelse af noget affald til genbrug. Plus at passe på naturen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syne at have en fornemmelse af, at idrætten har det godt i vores kommunen. Ved nok at så skal der laves kunstgræs, skaffes økonomi til lamper og lyd anlæg, men jeg tænker at muligheden for at dyrke mange slags idræt på flere planer er til stede. Er stolt af vores roere, golf spillere, dygtige gymnastik piger og håndbold herrer. Samtidig er der også gode projekter ifht dem der kan trives bedre. Og det er virkelig dejligt at se .

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes vi har så få, at de egentlig ikke udgør hverken en ressource eller et problem. Men de positive briller kan man altid godt have på, og ønske for dem som er her, at de bliver velintegreret med alt fra det danske sprog til uddannelse og arbejde. Personligt har jeg indimellem været til Åbent Hus arrangement i Tersløse Menighedspleje, hvor fælles spisning er på programmet. Der kommer både flygtninge eller indvandrere En stille og rolig integration uden de større fagter. Meget skønt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg er ikke klar over, om det er et problem ? Deraf min besvarelse. For hvis det er, må et nok siges at gå ud over trivslen i skolen Men for mig ser det mere ud som om, at det der kan skade trivslen lidt, mere er inklusion af alle. Er der mon så fokus nok både på de rigtig dygtige elever, plus dem der har megen behov for hjælp ? At det er det vi skal fokusere mere på. Hvordan folkeskolen kan gøres attraktiv for alle.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt bør den ned. Det vil jeg gerne arbejde for, når der er råd til det.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele kommunen skal styrkes over tid. Med alt opland med. Tror det der er vigtigst, for at bruge Egen Olsens ord, det er at have en plan. En god plan med hvornår man kigger på og giver penge til hvilke områder. Vi kan økonomisk set ikke løfte det hele på en gang, det er ikke muligt. Men synes det er meget vigtigt at vi føler os som en kommunen. Med fælles ansvar. Det er vigtigt at alle ved, at deres område også tilgodeses :-). Vi har mange gode og flotte steder i Sorø. Alle steder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes SSP laver en god indsats. Dog synes jeg ikke, at det er kriminalitet der præger vores kommune voldsomt meget. Vi skal dog hjælpe de unge der har problemer - det er som led i det at børn og unge skal trives. Jeg håber at banden i Lårup forsvinder ud af kommunen, og at der slås hårdt ned på salg af narko f.eks. foran skoler og til skolebørn. Det skal vores unge mennesker ikke indblandes i. Som modvægt til dette, må der gerne laves gode aktiviteter til unge gruppen i kommunen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog bør der laves cykelstier, hvor der færdes mange børn på cykler på vej til skole og fritids aktiviteter. F.eks. bør man nok kigge på en cykelsti fra Niløse til Dianalund. Bilerne kører stærkt derude og der er ikke rigtig helt plads til både børn og bilister. Det er et ønske fra lokalområdet i Niløse . Der kan evt. være andre steder i kommunen med samme vanskeligheder ?

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en enestående natur i Sorø og den må vi værne om. Vi har en stor procent af kommunens areal der er dækket med god natur. Samtidig er vi nødt til at tænke på fremdriften og godt erhvervsfokus. J mener dog, at disse ting ikke udelukker hinanden. Vi skal både støtte naturen på dens præmisser og til gavn for Sorø Vi skal også støtte erhvervet på den præmisser og til gavn for Sorø. Natur og erhverv må tænkes at understøtte hinanden.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes egentlig at vi bør skabe rammerne for nogle store events selv. Så det er os der trækker andre til :-) Vi kan godt. Selvfølgelig kan det godt blandes, med at vi også låner nogle navne hertil.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har betalt skat hele livet. Så en plejehjemsplads og service bør være tilgængelig for alle uanset indtægt. Det må være rimeligt, da dem der har tjent mest, har også betalt mest i skat gennem hele livet. Dog er det afgørende synes jeg, at der kommer typer af tilbud, som man kan vælge til og fra efter behov. Kan godt lide tanken om valgfrihed af ydelser. Og i den forbindelse kan man ikke udelukke, at en vis egen betaling nok kommer på tale. Men indenfor folks formåen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen tomme butikker og rigtig fortsat god erhvervsmuligheder i Sorø, er stadig veje frem for fortsat vækst. Og penge at bruge til de ting vi ønsker os og som giver værdi i hverdagen til os.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Næstformand
Medlemsansvarlig

Uddannelse

2010 - 2014

Indretningsarkitekt

1993 - 1996

Professionsbachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Selvstændig Mokala Indretning

2014 - 2015

Socialrådgiver 3F
C

Politiske hverv

Næstformand
Medlemsansvarlig

Uddannelse

2010 - 2014

Indretningsarkitekt

1993 - 1996

Professionsbachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Selvstændig Mokala Indretning

2014 - 2015

Socialrådgiver 3F

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik