¨
PERSONPROFIL

Mads Kruse-Andersen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 25. marts 1978 i Nørre Alslev Gift 3 børn

C

Mads Kruse-Andersen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Mads Kruse-Andersen blev ikke valgt ind.

Mads Kruse-Andersen var også byrådskandidat ved Kommunalvalget i 2013.
Bag sig han har en lang karriere som roer på eliteplan, og han var en del af Guldfireren der vandt guld til OL i 2008. Han er desuden også dobbelt verdensmester.
Mads Kruse-Andersen er nu Director i Novo Nordisk, hvor han har været ansat siden 2010. Han er uddannet officer fra Hærens Officerskole.
Privat er Mads Kruse-Andersen gift og far til tre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 25 Det Konservative Folkeparti in total 4059
KV 2013 Personlige stemmer 25 Det Konservative Folkeparti in total 3315

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Kultur- og Fritid.
I vores kommune har vi et bredt, alsidigt og blomstrende udbud af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter. Jeg har gennem de sidste 4 år været en del af Talent Sport Sorø som udpeget af byrådet og kan se at vi i Sorø har rigtig meget talent og at der laves utroligt meget godt arbejde i vores frivillige foreninger. Dette arbejde skal have gode vilkår for at trives. Sorø har mange velfungerende idrætsforeninger. Disse foreninger leverer ud over en uvurderlig reklame for Sorø også et meget samfundsnyttigt stykke arbejde. En anerkendelse af dette betyder ikke blot økonomi, men også et fokus på at støtte foreningerne i at administration og bureaukrati ikke bliver det vigtigste.
Familie- og uddannelse.
Vi skal fortsætte vores fokus på at få tiltrukket flere i den erhvervsaktive alder, som samtidig er i den fase i deres liv hvor de stifter familie. Hvad skal der til for at tiltrække disse mennesker? Med kvalitet tænkes umiddelbart åbningstider, men også antallet af lukkedage er afgørende. For både daginstitution og skole gælder det, at der en moderne og aktiv tilgang til at ville nye tiltag, samtidig med at man holder fast i gode og grundlæggende værdier. Et mine mål har gennem flere år været at idræt skal fylde mere helt fra grundskolen. Der skal gennemføres praktisk uddannelse i fysisk aktivitet. I alle sammenhænge gælder det at ledelsen skal gå forrest og udvise tillid, men også stille krav til såvel forældre som børn.
Erhverv
Sorø Kommune skal fortsat arbejde målrettet på at være den mindst bureaukratiske kommune af alle. Vores lokalsamfund afhænger af virksomhedernes lyst til at investere i vores kommune, så vi skal blive ved med at arbejde på at vi ikke pålægger dem flere byrder end allerhøjest nødvendigt. Hertil skal det tilføjes, at sagsbehandlingstider fortsat skal reduceres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Officer Hærens Officersskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Afdelingsleder Novo Nordisk
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Officer Hærens Officersskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Afdelingsleder Novo Nordisk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik