¨
PERSONPROFIL

Linda Nielsen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 17. august 1956 i Fjends Gift

F

Linda Nielsen (SF) har siden 2009 været kommunalbestyrelsesmedlem i Sorø Kommune for Socialistisk Folkeparti. Hun fungerer i den igangværende periode som medlem af Økonomiudvalget samt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Hun har en bachelorgrad fra Roskilde Universitet, og hun arbejder som koordinator i Ringsted Kommune. Til daglig bor Linda Nielsen på Frederiksberg i Sorø.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 267 Socialistisk Folkeparti in total 835
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 223 Socialistisk Folkeparti in total 1117

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mine pejlemærker er social ansvarlighed og grøn omstilling.
Jeg vil investere i velfærd. Jeg sætter mennesker og natur før profit og regneark.

Jeg vil arbejde for bedre normeringer i daginstitutionerne og skolerne, fordi et godt børneliv er vigtigt for at blive livsduelige voksne.
Der skal være respekt omkring barndommen og der skal være plads til ro og fordybelse. Børn skal ikke udsættes for præstationsræs fra starten af livet.
De nationale tests i skolerne og karakterranglister skal afskaffes. Vi skal bytte noget af skoledagen til at lærere og pædagoger får mere forberedelsestid.

Kommunen er det fællesskab, hvor vi har ansvaret for hinandens ve og vel gennem hele livet. Jeg vil arbejde for en værdig pleje for ældre og handicappede. Der skal være tid til omsorg og plads til den enkeltes interesser.

Jeg vil arbejde for grøn omstilling
Jeg vil arbejde for at Sorø kommune får en aktiv klima- og miljøpolitik og sætter ambitiøse mål for at ned-bringe CO2 udslippet. Sorø kommune skal gå foran, så det bliver nemmere for borgerne at træffe grønne valg i hverdagen. Vores bosætning skal være bæredygtig. Vi skal have en grøn erhvervspolitik.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har desværre i dag en kommune, hvor regneark er vigtigere end mennesker. Det betyder at vores velfærd er underprioritet. Vi har mistet ca. 5 mio. årligt til kommunekassen i afskaffelses af dækningbidrag/skat til erhvervslivet. Vi har mistet alle grønne tiltag og er ikke mere en klimakommune. Desværre styres planlægningen suverænt efter erhvervslivets interesser. Der bliver givet dispensation efter dispensation for at tilgodese erhvervslivets gevinster

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bestemt nødvendigt med de udforinger det giver at arbejde med demente borgere. Vi skal samtidig ikke, at vi har så godt et arbejdsmiljø, at vi kan fastholde medarbejdere, samt at veluddannet personale er interesseret i at søge job hos os.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en stor investering for at fjerne halvdelen af bilerne gennem Tersløse. Man bør undersøge såvel vestlig omfartsvej såvel som en trafiksanering gennem Tersløse således at der kommer en reel sammenlignelig undersøgelse trafikmæssigt og økonomisk. Lige nu er man landet på en meget dyr 50% løsning., samtidig med at man tromler lige gennem et kulturlandskab af stor værdi.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være en grøn kommune og derfor skal vi også understøtte at man kan befordre sig uden det absolut skal være i egen bil. Flextraffik, løsninger med go more modeller, el-lånebiler, elcykler mv. skal fremmes.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ser frem til øget sortering pr maj 2018. Er glad for at vi trods alt kom i gang med en sortering ved husstandene, det viste sig meget hurtigt at det øgede indsamlingen af papir og flasker meget.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er behov for at prioritere velfærden først

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville jeg gerne, men jeg vil først prioritere velfærden. Derefter vil jeg prioritere kunst og kultur før støtte til erhvervslivet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her tænker jeg særligt på at man har beskåret støtten i form af socialvejledere/hjemmevejledere til de udsatte, ofte sindslidende. Det skal ændres.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er et problem men konkurser. det er for sårbart et område at udlægge til private. der skal ikke tjenes penge til aktionærer på at udføre ældrepleje.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er meget forebyggelse i genoptræning. Det kan være dyrt at lade være

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

klassestørrelsen er i gennemsnit 22. det er ikke her vi skal sætte ind, der imod på tolærer/pædagogordning og mere forberedelsestid. klassestørrelse må max være på 24 elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der tages hånd om de unge, men jeg mener ikke ar det er nødvendigt ligefrem med en kriminalitets og bande pakke i kommunen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der mangler cykeltier mange steder. vi skal have en cykelprioriteringsplan for hele kommune og en fast årlig pulje til investering i cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt. halter dette langt bagud, Vi har fået en naturkvalitetsplan, men der afsættes slet ikke noget til at gennemføre naturtiltag. Åmose projektet er ved at være gennemført, men der er ikke taget initiativ til nye.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi allerede har det der skal til, Sorø Kunstmuseum. Desuden har vi gået ind i betalt visit Vestsjælland for at fremme turismen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at vi har et problem her.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at vi har et problem her. Men det er et problem at staten har fattig-gjort flygtningene gennem den lave integrationsydelse.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

alle har ret til de grundlæggende ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal opnå lighed i sundhed, så er det de udsatte grupper, der skal prioriteres. Her i blandt sindslidende som ofte er blevet overset

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have opnormeret ærligt i vuggestuer, der er tjent meget ind ved at små børn får en god start. Der skal være hænder, så t enkelte barn kan opleve voksenkontakt og at blive løftet op.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for en grøn erhvervspolitik.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

Mentorkoordinator Ringsted Kommune
F

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

Mentorkoordinator Ringsted Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik