¨
PERSONPROFIL

Leif Utermöhl

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Lolland

Født 24. juni 1962 i Viborg Gift 5 børn

A

Leif Utermöhl (S) er byrådsmedlem i Lolland Kommune. Han er næstformand for Fritids- og Kulturudvalget.

Leif Utermöh er 55 år og uddannet pædagog.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 114 Socialdemokratiet in total 9272

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

børn og er vores fælles fremtid ,
Lollands børn og skal have de samme muligheder for en god og tryg opvækst med gode institutioner og en folkeskole, hvor alle kommer så lang som muligt.
ungdomsuddannelse til alle som kan det, til dem som har særlige behov skal der være et tilbud om et godt ungdomliv
vi skal forsat have et rigt og forskelligt foreningsliv og kulturliv i Lolland kommune .

Spørgsmål og svar

1 Holger Schou Rasmussen har været en god borgmester for Lolland i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lolland Kommune skal arbejde for at skabe gode muligheder for, at borgerne kan vælge privat hjemmepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Lolland Kommune skal stoppe med at opstille vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Lolland Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for Fritids- og Kulturudvalget Lolland Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

pædagog Storstrøm Seminarium

Erhvervserfaring

familieplejer
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Lolland Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for Fritids- og Kulturudvalget Lolland Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

pædagog Storstrøm Seminarium

Erhvervserfaring

familieplejer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik