¨
PERSONPROFIL

Lasse Dreboldt Olsen

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 5. juni 1982 i Fakse I et forhold 2 børn

Å

Lasse Dreboldt Olsen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Lasse Dreboldt Olsen blev ikke valgt ind.

Han er uddannet cand.mag i moderne kultur og kulturformidling, og arbejder til daglig som lærer på Sorø Fri Fagskole.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 24 Alternativet in total 737

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for et godt samarbejde og et godt politisk miljø i Sorø Det er min klare overbevisning, at vi som politikere også skal inddrage borgerne i højere grad i vores beslutningsprocesser. Mit hovedfokus er på børn og unge, samt borgere med handicaps. Det er grupper, som tit bliver negligeret, da de sjældet har et stemme i debatten. Den stemme vil jeg gerne være.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har ikke gjort det dårligt, men han har heller imponeret med visioner for kommunen.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vejen er unødvendig og pengene kan bruges bedre et andet sted.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en landkommune med meget biltrafik, men det skal også være muligt at komme fra den ene ende af kommunen til den anden uden for mange skift. Evt. Kan vi kigge på flextrafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alm. affald, glas og papir er et godt udgangspunkt. Men jeg mener godt, at vi kan blive bedre - især folk med haver, som kan bruge køkkenaffald til kompost og dyrefoder.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt grundlæggende skal der udbygges ved hallerne. Det er et stort problem, når foreningslivet ikke har plads til deres interesser og skal dele haller på samme tid. Det skal der kigges på.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er folkesjæl. Det er det, som vi borgere spejler os i og som kan give ekstra perspektiver på tilværelsen. Det er vigtigt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle med et handicap - især psykiske handicaps - er i risikozonen for at blive socialt isoleret. Det skal forhindres med gode tilbud i trygge rammer. Især med fokus på foreningstilbud.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er klart en ressource! De skal ud i lokalsamfundet og være med i stedet for at være lukket inde uden muligheder. De kommer med nogle kompetencer, som vi kan sætte i spil lokalt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det private kan sagtens gøre det lige så godt, eller bedre, end det offentlige. Vi skal have fokus på ordentlige arbejdsforhold. Hvis de er i orden er jeg helt med.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt firkantet kan man sige, at jo hurtigere og bedre genoptræningen er, jo hurtigere kommer den pågældende tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg tror ikke man sparer på den lange bane ved at nedprioritere genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gået inflation i, at der skal være skoleklasser med mere end 30 elever i. Giver det god undervisning og læring? Måske. Men det bliver uden tvivl bedre hvis der kun var fx 25 i en klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af de højeste skattesatser i Danmark. Den kunne godt trænge til at blive reduceret. Men på bekostning af hvad? Den skal først sættes ned når der er et tilstrækkeligt råderum.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder, hvor der er brug for ekstra økonomisk hjælp. Men investeringerne skal være velovervejet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke det store problem i Sorø nu, men hvis det kombineres med en god studievejledning eller jobsøgning, så vil jeg gerne støtte det.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal klart passe på vores natur. Der er mange steder, hvor man kan lave udstykninger til erhvervsejendomme. Det behøver ikke at gå ud over naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø har et brand som en kulturel tung by. Det er der, hvor vi er stærkest. Det vil jeg gerne være med til at understøtte.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som nævnt tidligere, kan man med fordel lave et gadeteam, som kan snakke med folk i udsatte områder - både om job, uddannelse og livssituation.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er en klar ressource for lokalmiljøet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man er i den kommunale ældrepleje skal prisen være ens for alle. Ellers er det en ekstra skat eller afgift.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Underligt spørgsmål. De områder, som kræver ressourcer skal tildeles ressourcer. Og man kan godt prioritere. Men hvis socialområdet er hårdt ramt kan man fx overføre penge fra teknik og miljø. Det er ikke hermetisk lukkede siloer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo fuldkomment absurd, at hvert barn i en børnehave har under 10 min fokuseret voksentid pr. dag.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klart! Vi er en af Danmark mest erhvervsvenlige kommuner. Vi skal bruge penge på markedsføring af vores kommune - som en by man pendler til i stedet for pendler fra.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en del af, at eje et hus. Det har jeg ikke noget problem med.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Kasserer i Alternative Sorø

Tillidsposter

2016 - nu

Kasserer Alternativet

2010 - 2010

Projektmedarbejder Save The Children

Uddannelse

2009 - 2011

Cand.mag. Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet

2005 - 2008

Bachelor

Erhvervserfaring

2016 - nu

Lærer og linjeansvarlig for Game Design Sorø Fri Fagskole

2012 - 2015

Projektmedarbejder Gentofte Kommune

2012 - 2012

Konsulent Moose Studio

2010 - 2010

Projektassistent Red Barnet
Å

Politiske hverv

Kasserer i Alternative Sorø

Tillidsposter

2016 - nu

Kasserer Alternativet

2010 - 2010

Projektmedarbejder Save The Children

Uddannelse

2009 - 2011

Cand.mag. Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet

2005 - 2008

Bachelor

Erhvervserfaring

2016 - nu

Lærer og linjeansvarlig for Game Design Sorø Fri Fagskole

2012 - 2015

Projektmedarbejder Gentofte Kommune

2012 - 2012

Konsulent Moose Studio

2010 - 2010

Projektassistent Red Barnet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik