¨
PERSONPROFIL

Lars Schmidt

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 10. marts 1957 i København Gift 3 børn Bor i Sorø Kommune

O

Lars Schmidt (DF) har siden 2014 været byrådsmedlem i Sorø Kommune. I den igangværende periode er han udover at være 1.viceborgmester formand for Social og Sundhedsudvalget og næstformand for Økonomiudvalget samt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Lars Schmidt er uddannet fra Landbrugsskolen Sjælland, og han arbejder til daglig som selvstændig med virksomheden Ls Montage. Privat er han bosiddende i Dianalund

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Styrke social og sundhedsområdet.
Større focus på ældreområdet.
Styrke det danske uddannelsessystem.
Permanent grænse kontrol.
Bedre infrastruktur i landdistrikterne.
Mindre EU og mere Danmark.
Strammere udlændingepolitik.
Begrænse indvandring.
Hurtigere og mere effektiv opfølgning af domfældelse og straf.
Mere focus på den danske kultur.
De bedste muligheder for børnefamilier.
Værne om Danmark som et kristen land.
Passe på den danske natur og miljøet.
Styrke dansk erhvervsliv og forskning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 419 Dansk Folkeparti in total 1849
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 496 Dansk Folkeparti in total 2163

Mærkesager

  • Sundhed
  • Børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Sorø skal være en sund kommune at bo i, hvor man vægter udvikling-trivsel og vækst i en fælles harmoni, samtidig med at vi skal fortsætte med at vise økonomisk ansvarlighed over for borgerne.
De ældre skal have ældreboliger-plejeboliger som er tidsvarende til nutidens behov.
Børn og unge skal have optimale pasningstilbud samt undervisning og uddannelses muligheder.
Bedre transport muligheder i hele kommunen.
Mere bosætning i kommunen.
Virksomheder skal have muligheder for at vækste.
Vi skal værne om vores natur og miljøet.
Sorø kommune skal kendes for vores fantastiske natur.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

1.viceborgmester Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Formand, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Erhversuddannelse Landmand, Landbrugsskolen Sjælland

Erhvervserfaring

1986 - nu

Selvstændig LS Retail
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

1.viceborgmester Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Formand, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Erhversuddannelse Landmand, Landbrugsskolen Sjælland

Erhvervserfaring

1986 - nu

Selvstændig LS Retail

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik