¨
PERSONPROFIL

Klaus Gylling

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 18. juli 1946 i Aarhus Gift 6 børn

A

Klaus Gylling var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Klaus Gylling blev ikke valgt ind.

Efter endt uddannelse flyttede jeg til Sorø. Fik arbejde i en børnehave. Endte som leder og gik på pension i 2007. Jeg har sideløbende interesseret mig for politik. Jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet og hjulpet til på samtlige poster som kasserer, formand og byrådsmedlem.
Jeg er aktiv ved siden af med at arrangere en klassisk musikfestival hvert år i Sorø. Jeg hjælper til i spillestedet Vesthhuset. Frivilligt arbejde står nærmest i kø. Aktiv som formand for Kræftens Bekæmpelse og senest Høreforeningen i Sorø. Jeg var i mange år med i bestyrelsen for Ankerhus Seminarium som næstformand. Sorø Antenneforening med hjælp til ældre medborgere med deres tv er det også blevet til. Jeg er med i menighedsrådet ved Sorø Klosterkirke ved siden af. Jeg hjælper min let handicappede datter med hverdagsproblemer og mange lægebesøg gennem årene. Jeg har også været medlem af handicaprådet. Jeg har hjulpet Socialdemokratiet med hele processen med opstilling af kandidatlisten til byrådsvalget.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 48 Socialdemokratiet in total 4920

Mærkesager

  • Ældre
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg er aktiv kulturformidler i Sorø. Jeg arrangerer klassiske koncerter gennem Sorø Internationale Musikfestival i Sorø Klosterkirke. Det har jeg gjort i 25 år. Jeg er frivillig i Vesthhuset på Frederiksberg i Sorø. Det betyder alle former for hjælp under koncerterne.
Jeg er formand for Sorø Lokalforening under Kræftens Bekæmpelse. Her er jeg med i mange aktiviteter, såsom foredrag og landsindsamling. Jeg er formand for Høreforeningen i Sorø. Hjælp til hørehandicappede med oplysning og foredrag. Jeg er menighedsrådsmedlem ved Sorø Klosterkirke.
Byrådsmedlem gennem mange år. Min viden og hjælpsomhed er ganske stor, så støt mig i kampen for genvalg til byrådet. Det vil betyde meget for mig og borgerne i Sorø. Som du kan se er jeg ikke bare politiker, men en praktisk hjælp for mange i hverdagen.

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er en borgmesters opgave at strække sig til det yderste for at få hele byrådet med i vedtagelsen af det kommunale budget. Det lykkes bare ikke for borgmesteren. Socialdemokraterne vil meget gerne være med, men vi føler os udelukket på forhånd med diverse mærkelige manøvrer. Så svært er det heller ikke. Mens Sorø havde en socialdemokratisk borgmester var der forlig i 20 ud af 25 år. Nu ingen forlig i 5 år i træk. Så det handler om at vise oprigtig vilje fra borgmesterens side.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et alvorligt problem, som vi skal tage højde for. Det er forkert at lukke øjne for den samfundsudvikling, som er begyndt. Det er ganske almindelige ældre mennesker, som vil komme i problemer. Det kan vi ikke være bekendt.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den vedtagne omfartsvej fjerner kun 2/5 af trafikken gennem Tersløse. Dianalundborgerne vil spare ca. 1 minut i transporttid, har uafhængige beregninger vist. Vi får får lidt værdi for pengene. Udgiften er lige under kr. 40 millioner. Vi får også ødelagt landskabelige kulturværdier ved Tersløsegård, hvor der er et Holbergmuseum. Vejen bør gå den anden vej rundt om Tersløse.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget komplekst spørgsmål. Det er let at svare, at vi bare skal have flere busser og flere afgange. Men der er ikke givetvis passagerer til de mange afgange. Der er ikke en enkel løsning, men vi skal nok se på både Flextrafik og måske selvkørende busser i fremtiden.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer en ny affaldsplan til maj, som betyder, at vi alle skal sortere mere. Det er godt for miljøet. Jo mere, der bliver sorteret i fraktioner, jo nemmere bliver det at tjene penge på affaldet. Så måske bliver det også godt for pengepungen i den sidste ende.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror egentlig, at der måske er penge nok til idrætsklubberne, men for mig er det store problem nok, at der er for få frivillige ledere. Vi kommer nok til at se på om vi kan gøre det bedre, men det skal være i samarbejde med sportsklubberne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg skrevet om ovenfor. Det er kun 1 pct. af kommunes budget, der går til sport og kultur. Sammenlignende undersøgelser viser at Sorø ligger tæt på bunden i forhold til andre kommuner. Det skal vi kunne gøre bedre.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan måske være rigtigt og så er jeg enig. Men er det tilfældet? Jeg synes, vi skal lytte til fagpersonerne i sundhedsudvalget, om vi nu gør det rigtige eller om noget skal ændres. Så må det følges op politisk.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke så mange flygtninge i Sorø Kommune, så det er ikke et stort problem. Lad os se på flygtningene, som en ressource. De penge kommer godt igen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi skal se på, om vi kan smidiggøre opfyldelsen af ønskerne fra borgerne. Er der noget vi kan gøre bedre? Der har været alt for mange private firmaer, som er gået konkurs i denne branche. Så skal kommunen alligevel tage over. Lad os følge området i samarbejde med ældrerådet, så kan det kun blive bedre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal måske gives flere penge til hele området. De syge skal ikke slås mod hinanden om pengene. Her skal vi lytte til fagpersonerne. Det er så individuelt, hvad der skal til. Vi skal følge udviklingen, men der ikke tvivl om, at genoptræning øger livskvaliteten hos den enkelte.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så enkelt er det ikke. Man kan sagtens have velfungerende klasser med mange elever og dårligt fungerende klasser med færre elever. Der er andre knapper, at dreje på end kun antallet af elever. Tolærerordninger og timelængden er andre kreative ting, man kan se på.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver gjort rigtig meget for at få folk i arbejde. Det er altid nemmere i en kommune i vækst, så kommer der flere arbejdspladser til de arbejdsløse. Vi skal dog være meget opmærksomme på urimeligheder i sagsbehandlingen. Jeg tror, vi alle kender til sager, hvor lovgivningen og implementeringen af den i forhold den enkelte arbejdsløse er gået over gevind.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et kæmpe behov for pengene i den kommunale sektor. Der er så mange steder i forvaltningen og i hjælpen til borgerne, at vi altid vil være bagud i forhold til behov og ønsker. Jeg foretrækker velfærd frem for skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det vigtigt, at Lokalrådene bliver fuldt inddraget og med beslutningskompetence over de midler, som byrådet beslutter. Det er lettere lokalt at kende til behovet, derfor skal et aktivt Lokalråd være med i beslutningerne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er selvfølgelig enig i, at vi som kommune skal gøre noget. Gør vi nok? Vi kan se, at ungdomskriminaliteten falder på landsplan, men det skal så ikke være en sovepude i Sorø Kommune, at vi ikke gør nok. Der er et samarbejde mellem politi og sagsbehandlerne. Her skal vi lytte og reagerer på, hvad de professionelle siger.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal i samarbejde med politiet og trafiksikkerhedsrådet fastlægges, hvor behovet er størst og hvor vi måske vil kunne undgå fremtidige ulykker. Det er jo altid den svage part, det går ud over. Tryghed i trafikken er meget vigtigt for alle familier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har masser af natur i Sorø Kommune. Vi reserverer også plads til erhvervsejendomme. Det er de gode til i Teknik og Miljøforvaltningen at finde løsninger på. Så her er jeg faktisk tryg ved udviklingen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er selv aktiv koncertarrangør, som formand for Sorø Internationale Musikfestival, som i snart 50 år har arrangeret klassiske koncerter i Sorø. Så jeg kender til problemet med de manglende penge. Vi har heldigvis forskellige fonde, som også støtter os. Jeg deltager også i Sorø Jazzfestivals koncerter. Jeg arbejder som frivillig i Vesthhuset også. Vi har Kulturcafé Ludvig med masser af spændende musik. Vi har Sorø Kunstmuseum, som er meget aktive på kulturfronten. Kulturen giver livet mening.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan komme langt med den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. Det er vigtigt for kommunen, men det er endnu vigtigere for de borgere, vi hjælper dem ud af den rigtige vej. Det kan være svært i dagens Danmark, at finde vejen ud isolation og finde vejen frem til at man er en aktiv samfundsborger. Det er et stort arbejde for den enkelte. Det der er let for nogen kan være svært for andre.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg meget positivt indstillet overfor. God integration er vigtigt for os selv og vores nye borgere. Det vil vi alle profitere af både menneskeligt og ressourcemæssigt. Så det kan sagtens være en god forretning, men det menneskelige er det vigtigste.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal se på ressourcerne hele tiden og har man mulighed for at betale noget selv, så er det fint for mig. Men grundydelserne i ældreplejen skal være gratis, så det er vigtigt, at vi ikke først og fremmest tænker på indtægterne, men på det rimelige i vores hjælp til de ældre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er ofte en overset gruppe. Det er ikke alle, der får den bedste sygdomsbehandling. Vi skal hele tiden være opmærksomme på de forbedringer, som vil kunne gøre en forskel for den enkelte. Der er desværre kommet flere til de sidste par år. Udviklingen skal følges tæt og så skal vi blive bedre til at lytte til patienten, sagsbehandlerne og lægerne.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv arbejdet som pædagog i over 30 år, så jeg kender de problemstillinger, der er. Flere penge til området, det er mit svar.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er hele tiden i kamp med vore nabokommuner, om at tiltrække virksomheder. Jeg tror, vi gør det så optimalt som muligt i øjeblikket.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så mangler de penge jo i kommunens budget. Det ville da være rart for mig som husejer, men jeg går efter velfærden. Så det er ikke vejen frem for mig.

Uddannelse

Pædagog Frøbelseminariet

Erhvervserfaring

Pensionist
A

Uddannelse

Pædagog Frøbelseminariet

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik