¨
PERSONPROFIL

Jørgen Larsen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Gift 2 børn

V

Jørgen Larsen var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Jørgen Larsen blev ikke valgt ind.

Jørgen Larsen var byrådsmedlem 2013 - 2017 i Sorø Kommune, hvor han var valgt for Venstre (V). Han var formand for Kultur og Fritidsudvalget.

Jørgen Larsen er i dag efterlønsmodtager, men han har et langt arbejdsliv bag sig. Han er uddannet murer, byggetekniker og kloakmester, men han har i mange år erhvervet sig som gårdejer.

Privat er Jørgen Larsen bosat i Dianalund. Han er gift, og han har to voksne børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 49 Venstre in total 1615
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 140 Venstre in total 3183

Mærkesager

  • Trafik
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

SUND FORNUFT ER MINE MÆRKESAGER

”Alle er enige om, at vi skal gøre det bedste for vores børn og ældre, men det handler om, hvordan vi får skabt vækst, så der er råd til det”
_____________________________________________________

• Øget bosætning og vækst i Sorø kommune.

• Bedre markedsføring af vores lokalområder

• Opbagning til de frivillige kræfter i foreningslivet.
DE ER GULDVÆRD…

• En politiker skal være synlig og til at snakke med, så afstanden for borgeren til byrådssalen bliver kortere

• Vi skal styrke fællesskabet i kommunen, så vi gør brug af hinandens potentialer.

Mere fokus på de positive og gode historier, så det skaber god energi i Sorø Kommune.

Jeg vil sætte en ære i at passe på borgernes penge

Transport og befordrings muligheder mellem byerne skal ajourføres.
Jeg har brug for din stemme til dette.
Stem personligt på Jørgen Larsen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Venstre

2014 - 2017

Formand, Kultur- og Fritidsudvalget Sorø Kommune, Venstre

Uddannelse

1998 - 2000

Erhvervsuddannelse

1969 - nu

Erhvervsuddannelse Murer, Hvidovre

Erhvervserfaring

Efterlønsmodtager
V

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Venstre

2014 - 2017

Formand, Kultur- og Fritidsudvalget Sorø Kommune, Venstre

Uddannelse

1998 - 2000

Erhvervsuddannelse

1969 - nu

Erhvervsuddannelse Murer, Hvidovre

Erhvervserfaring

Efterlønsmodtager

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik