¨
PERSONPROFIL

Joachim Germannsen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 19. februar 1993 i Valsølille, Ringsted. Sigle 1 barn

Ø

Joachim Germannsen var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Joachim Germannsen blev ikke valgt ind.

Han har tidligere været opstillet for partiet i kommunen.

Joachim Germannsen er nyuddannet kandidat i lingvistik og dansk som andetsprog fra Københavns Universitet. Privat er han bosat i Sorø Kommune og far til én.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 16 Enhedslisten in total 751
KV 2013 Personlige stemmer 28 Enhedslisten in total 959

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø har mange kulturtilbud, og er stærk på det område.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod tilfører det noget enormt positivt. Der sker en opblomstring af foreningslivet og det er et gode for det lokale forretningsliv.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette lader desværre ikke altid til at være tilfældet. Det må som udgangspunkt sikres at ældreplejen har ældres velfærd for øje fremfor profit.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke umiddelbart opfattelse af at normeringen er et problem i Sorø Kommune, men 16-22 børn må være det ideelle antal. Ikke over 22.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg må indrømme at jeg ikke forstår hvad dette spørgsmål går på - om det er at virksomheder har for let ved at fyre medarbejdere, eller om det er for let at bede om fx dagpenge eller kontanthjælp?

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God ældrepleje og en god folkeskole kræver penge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu har vi som sådan ingen aktiv anti-bandeindsats eller exitpolitik her i Sorø. Forebyggelse kan dog gøres ad andre veje, eksempelvis ved at øge tilskuddet til fritidstilbud.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er råd til omfartsveje og lignende er der også råd til cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er efter min opfattelse ikke voldsomt relevant lige for Sorø Kommune.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver at der er flygtninge at integrere. Jeg synes at flygtninge tilfører noget enormt positivt til mindre kommuner, og Sorø Kommune har generelt en god evne til integration. Det er dog vigtigt at flygtninge placeres blandet rundt omkring i kommunen, og ikke enkelte steder.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I alle dele og hjørner af velfærdsstaten må der tilstræbes lighed. Selv velhavende ældre har været med til at betale for den ældrepleje de modtager sidst i livet. I stedet for at gøre det muligt for velhavende ældre at få bedre ydelser end andre burde alles ydelser være bedre, så selvfinansiering slet ikke burde være nødvendig. Vi kan ikke være andet bekendt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har haft en god tradition for socialøkonomiske virksomheder i Sorø, som desværre er et område der er blevet nedprioriteret. Vi har råd til sociale indsatser blandt sindslidende, da vi ikke har råd til at lade være.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Uddannelse

Cand.mag. Lingvistik og dansk som andetsprog, Københavns Universitet
Ø

Uddannelse

Cand.mag. Lingvistik og dansk som andetsprog, Københavns Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik