¨
PERSONPROFIL

Jette Kildegaard

Blå Fornyelse

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 16. september 1968 Gift 2 børn

G

Jette Kildegaard var i år 2017 kandidat for Blå Fornyelse ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Jette Kildegaard blev ikke valgt ind.

Jette Kildegaard er uddannet lægesekretær på Slagelse Sygehus i 1994, og hun arbejdede herefter som lægesekretær og ledende lægesekretær på Epilepsihospitalet i Dianalund. Siden 2004 har Jette Kildegaard dog arbejdet som selvstændig freelance transskribent.

Privat er Jette Kildegaard bosat i Broby. Hun er gift med Ole, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 127 Blå Fornyelse in total 353

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Vi skal sikre, at vores børn og unge trives, og bliver klædt bedst muligt på til at blive unge/voksne, der skal i gang med en uddannelse. Vi skal støtte dem og være nærværende, der hvor de er - også i fritiden, så vi kan guide dem i den rigtige retning, og finde den uddannelse, der er rigtig for dem.
Når arbejdslivet er slut, og man bliver ældre og svagelig, skal man behandles med respekt, og der skal være både tid og varme hænder nok.
Dem der sidder i byrådet skal altid huske, at de blot er borgere ligesom alle andre, der har påtaget sig et stort tillidshverv at forvalte borgernes skattekroner. Det må aldrig blive et spørgsmål om personlig magt at være politiker i et byråd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med dygtigt personale, der er uddannet til den opgave, de skal varetage. Men der er også brug for personaler, der kan være varme hænder til eks. god mad, en gåtur eller et spil kort. Vi må aldrig pålægge plejepersonalet så mange kurser og uddannelse, at fokus bliver flyttet fra kerneydelsen.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er utroligt mange penge, det nuværende byråd har sat af til en omfartsvej, og jeg er bekymret for, om pengene virkelig er der, eller det vil komme til at gå ud over andre områder. Et nyt byråd bør i hvert fald have fokus på dette, inden første spadestik tages.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen et spørgsmål i overskriftsform. Det må tages fra sag til sag. Jeg mener, at vi skal sikre, at man kan bo på landet uden bil og stadig komme til byen, skole og fritidsaktiviteter med offentlig trafik. Det skal være attraktivt at bo både i by og på landet i Sorø Kommune.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i større grad værdsætte og lytte til de mange frivillige i Sorø Kommune. Rammerne skal være bedre på alle måder.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os støtte nogle af de mange frivillige initiativer til kunst og kultur. Hvis eks. en forening ønsker at stable en koncert på benene, så lad os være med til at skabe rammerne, støtte de frivillige i arbejdet, - og lade den pågældende forening tjene overskuddet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et argument skrevet lidt i overskrift, og der er så mange aspekter i dette, at man ikke kan svare bare ja eller nej til det.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vores opgave som politikere at få integreret de flygtninge, der kommer til Sorø Kommune. Hvis de udgør et problem, så er det os som borgere og kommune, der har fejlet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal generelt have fokus på sundhedsområdet. Men at tage penge fra et sundhedsområde for at højne et andet er ikke umiddelbart optimalt. Vi skal ikke forskelsbehandle på sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal generelt set have meget mere fokus på, at det skal være det naturlige valg at vælge folkeskolen. Den skal have fokus på læring, og være nærværende overfor børnene. Vi skal fortsat have seks skoler i Sorø Kommune.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her og nu handler det om, at vi skal holde skatten i ro. Ikke lave store udsving, der kan komme til at koste på den lange bane.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at man hele tiden husker hele kommunen - fra nord til syd - og fra øst til vest.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i høj grad have fokus på ungdommen, bander og kriminelt miljø. Samarbejde med SSP og forældre om dette. Det må aldrig slippes af syne. Men det starter helt fra vuggestue, børnehave og skole, at vi skal spotte børn med særlige behov, udsatte børn - eller ensomme børn. Og gribe dem inden de havner i det forkerte miljø. Jeg tror på, at hvis de føler sig værdsat og set der, hvor de er, så får de ikke behov for at opsøge det kriminelle i samme grad.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må afgøres fra sag til sag - fra sted til sted. Trafiksikkerheden skal altid være højt prioriteret, og hvis det betyder cykelstier, fint, men det kan også være fartbegrænsninger, fodgængeroverfelter, ensrettet m.m.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bør tages fra sag til sag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os støtte de mange frivillige og foreninger, der gerne vil varetage kulturelle begivenheder, og lad dem tjene pengene på det.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi får nye borgere til Sorø Kommune fra andre lande, skal vi sikre os, at der er arbejde til dem. Vi skal støtte virksomhederne i at tage flygtninge ind og integrere dem. Vi skal støtte mentorordninger og de mange frivillige, der ønsker at yde en indsats. Skabe nogle gode rammer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som ældre i Sorø Kommune skal der være mulighed for at selv betale for ekstra tilkøb af ting og ydelser. Eks. mad, rengøring, m.m. Jeg mener ikke, at fordi man har penge med sig ind i den tredje alder, så skal man selv betale for sine ydelser. Alle skal have ordentlig pleje, og hvis du har penge til det, kan du købe ekstra.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have fokus på, at der skal være uddannet personale nok til at have gode institutioner i hele Sorø Kommune.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden sørge for at vækste, skabe arbejdspladser og gøre det attraktivt at drive virksomhed i Sorø Kommune. På den måde tjener vi alle sammen penge og får råd til nogle af alle de ting, vi gerne vil gøre for alle vores borgere i hele Sorø Kommune.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Blå Fornyelse

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Lægesekretær, Slagelse Sygehus

Erhvervserfaring

Selvstændig Freelance transskribent
G

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Blå Fornyelse

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Lægesekretær, Slagelse Sygehus

Erhvervserfaring

Selvstændig Freelance transskribent

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik