¨
PERSONPROFIL

Janus Tarp

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 27. december 1972 i København Gift

C

Janus Tarp var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Janus Tarp blev ikke valgt ind.

Han var ligeledes byrådskandidat i kommunen ved Kommunalvalget i 2013.
Janus Tarp har siden 2008 arbejdet i Sorø Kommune som juridisk konsulent, og han har en kandidat i jura fra Københavns Universitet.
Han er desuden bestyrelsesformand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen. Janus Tarp er kørestolsbruger, hvilket han har været siden han i en alder af 14 år kørte galt på cykel.
Privat er han gift.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 55 Det Konservative Folkeparti in total 4059
KV 2013 Personlige stemmer 29 Det Konservative Folkeparti in total 3315

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Sorø Kommune ligger midt på Sjælland med en storslået natur og en glorværdig historisk baggrund. Vi er samtidig Sjællands mest erhvervsvenlige kommune og vil gerne være børnefamiliernes ditto. Den placering på Sjælland skal udnyttes til at skabe øget vækst og flere indtægter, så servicen konstant kan forbedres og udvikles til gavn for alle vore medborgere.
Vi har alle en ret og en pligt til at bidrage til det fælles ud fra vores forudsætninger og muligheder. Derfor skal vi som kommune støtte de, der har ønsket og viljen til at deltage og bidrage, men som mangler forudsætningerne. Omvendt skal vi give dem, der ikke har viljen og ønsket et kærligt, men bestemt skub. Vi skal sætte tidligt ind.
Uden elite ingen bredde, og uden bredde ingen elite. Jeg ønsker, at Sorø Kommune satser mere på eliteidrætten end hidtil. Vi skal have en strategi, der sætter retning for, hvordan vi rammesætter eliteidrætten. Lykkes det, får vi også bredden med.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er råderum hertil.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Ulykkespatientforeningen

Uddannelse

1991 - 1996

Kandidat Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2008 - nu

Juridisk rådgiver Sorø Kommune
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Ulykkespatientforeningen

Uddannelse

1991 - 1996

Kandidat Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2008 - nu

Juridisk rådgiver Sorø Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik