¨
PERSONPROFIL

Jan Pedersen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 30. november 1956 i kværkeby Gift 6 børn

F

Jan Pedersen var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Jan Pedersen blev ikke valgt ind.

Han stillede også op til kommunalvalget i 2013, men her opnåede han ikke valg. Jan Pedersen er student fra Ringsted-Sorø Handelsskole. Han er i dag prosesmedarbejder i Ringsted på 14 år, før det arbejdede han i 22 år som chauffør. Han har siddet i mange bestyrelser bla 3.f i Stenlille , SF i Stenlille og Sorø. Privat er Jan Pedersen gift.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 4 Socialistisk Folkeparti in total 835
KV 2013 Personlige stemmer 5 Socialistisk Folkeparti in total 1117

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

jeg er en mand på 60 år, med 2 biolog , 4 børn med 2 mødre og 5 børne børn . en kone med 2 livturene sygdomme . flex job på 14 år . sidder i dn sorø best. fredning og beskyttelse af sorø natur . giver en hånd til naturen med de reusser jeg kan finde . jeg mener jeg ved hvad livet kan give af udfordringer .har set når kommunen spare på de svage. vil gøre mit til at livet skal være bedre for unge, syge og gamle. har siddet som doms man i 16 år.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er skåret ind til benet . personalet skal have deres stolthed tilbage.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg kan ikke se hvad den tunge trafik skal ned til dianalund for

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

man har set alt for mange sager vor det er gået galt . de penge man bruger på at liciterer .kunne man bruge på varme hænder. stol på at personalet vil de ælder det godt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

man skal bruge flere penge til forebyggelse . et klippekort til fritnæs eller anden sport . svømning . mentor ordning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

medlem af SF
bestyrelsemedlem SF

Uddannelse

chauffør Næstved

Erhvervserfaring

prosesmedarbejder 3 F
F

Politiske hverv

medlem af SF
bestyrelsemedlem SF

Uddannelse

chauffør Næstved

Erhvervserfaring

prosesmedarbejder 3 F

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik