¨
PERSONPROFIL

Irene Juul Vissing

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 31. juli 1980 i Næstved I et forhold 2 børn

Å

Irene Juul Vissing var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Irene Juul Vissing blev ikke valgt ind.

Irene Juul Vissing er uddannet ingeniør fra Ingeniørhøjskolen i København. Siden 2004 har hun arbejdet som projektleder inden for miljøområdet, og hun arbejder i dag som projektleder for multiforsyningsselskabet SK Forsyning.

Privat er Irene Juul Vissing bosat i Sorø. Hun er i et forhold, og hun er mor til to.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 209 Alternativet in total 737

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Som mor til 2 små børn har jeg de sidste 4 år arbejdet for et bedre børneliv i Sorø. Først som formand for dagplejens forældrebestyrelse og senere som medlem af områdebestyrelsen på dagtilbudsområdet i Sorø. Jeg brænder for at alle børn skal få de bedste livschancer, og jeg mener, at der mangler en stemme i Sorø Byråd, der særligt taler børnenes sag. Derfor jeg stiller op til Kommunalvalget 2017.

Jeg vil arbejde for en bedre normering i dagtilbud, så der er personale og tid nok til det enkelte barn. Der skal være mere tid til omsorg og nærvær og tid til, at hvert ban kan udvikle sig i sit eget tempo. Derudover vil jeg arbejde for at skolerne får et større økonomisk råderum og at lærerne får frigivet mere tid. Vi skal sætte skolerne fri.

Derudover ønsker jeg at fremme en ny politisk kultur i Sorø, der er langt mere gennemsigtig, ærlig og lyttende end den nuværende. En kultur, hvor borgere i langt højere grad bliver hørt og taget med på råd og ikke blot får præsenteret "resultaterne". En åben og lyttende samtale er nerven i demokratiet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har ikke formået at sætte Sorø på det kommunale landkort inden for dagtilbud, skole og klima.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt for den grønne bundlinje. Der bør ses på at drive dette i samarbejde med nabokommuner for at reducere omkostningerne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø ligger i dag nr. 95 ud af 98 kommuner mht. udgift pr borger på idrætsområdet. Det er ikke godt nok. Kommunen skal i langt højere grad støtte det gode og sunde foreningsliv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ikke højne serviceniveauet for de offentlige plejecentre a der er konkurrence. Det kan højne servicen for dem, der vælger de private plejecentre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen skal have langt flere ressourcer, men det er individuelt for de enkelte skoler, hvordan pengene bruges bedst. Nogle vil nedsætte elevantallet, andre investere i 2 lærer ordninger eller andet. Det skal være op til den enkelte skole.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi investerer i og prioriterer yderområderne, så de ikke bliver affolket og forfalder. Specielt skoler og dagtilbud skal prioriteres.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afsatte beløb er umiddelbart tilstrækkeligt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig, men ikke på bekostning af offentlig transport. Sikker skolevej skal prioriteres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

andre områder skal prioriteres før dette

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt for et bæredygtigt samfund, at alle er en del af det. Det giver trivsel samt en god økonomi i det lange løb.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe bedre forhold for iværksættere. Fx skal kommunen facilitere, at teleselskaberne etablerer en fuldkommen dækning af som minimum 4G over hele kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø er ikke hårdt ramt på Grundskyld.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Ingeniør Ingeniørhøjskolen i København

Erhvervserfaring

2013 - nu

Projektleder SK Forsyning

2010 - 2013

Projektleder Faxe Forsyning

2008 - 2010

Projektleder Orbicon

2004 - 2008

Projektmanager Spildevandscenter Avedøre
Å

Uddannelse

Ingeniør Ingeniørhøjskolen i København

Erhvervserfaring

2013 - nu

Projektleder SK Forsyning

2010 - 2013

Projektleder Faxe Forsyning

2008 - 2010

Projektleder Orbicon

2004 - 2008

Projektmanager Spildevandscenter Avedøre

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik