¨
PERSONPROFIL

Iben Røstbjærg Kullberg

Iben Røstbjærg Kullberg

Spidskandidat i Sorø

Født 30. januar 1966 i Charlottenlund Single

H

Iben Røstbjærg Kullberg var i år 2017 kandidat for (Iben Ræstbjærg Kullbjerg) ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Iben Røstbjærg Kullberg blev ikke valgt ind.

Fra 2001 til 2006 var hun medlem af kommunalbestyrelsen i den daværende Stenlille Kommune, hvor hun var medlem af Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Iben Røstbjærg Kullberg er i dag er hun førtidspensioneret som følge af en arbejdsulykke i 2007. Hun er aktiv med frivilligt arbejde i flere sammenhænge, bl.a. for Sind (Landsforeningen for psykisk sundhed) i Ringsted-Sorø, hvor hun bl.a. har været initiativtager til flere selvhjælpsgrupper og en caféklub for psykisk sårbare og deres pårørende.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 40 Iben Røstbjærg Kullberg in total 56

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har valgt at stille op på min egen liste, fordi jeg føler, at det er den bedste måde jeg kan kæmpe for og arbejde med det jeg brænder for. Som er; Bedre vilkår til kommunens svageste og mest udsatte borgere.

Jeg har ikke nogen, der ånder mig i nakken og fortæller mig, hvad jeg skal tænke eller synes. Eller om jeg skal stemme for eller imod.

I stedet kan jeg drage nytte af de fortællinger og informationer, jeg får fra Jer borgere. Og bruge min logiske sans og sunde fornuft.

Jeg har ikke mærkesager, men hjertesager.

Jeg har et tilhørsforhold og en relation til alle mine hjertesager. Idet jeg kan sige; "Been there, done that".

Mine hjertesager er; Socialpolitik, Handicap, Rettigheder, Frivillighed, Jobcentre, og Ældre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gert Jørgensen har været alt for rundhåndet ed sparekniven. Spare øvelsen har taget udgangspunkt i, hvor meget man har syntes, man ville bruge af midlerne. I stedet for ud fra, hvad det reelle behov er for de enkelte områder Besparelserne har hovedsagelig ramt kommunens svageste og mest udsatte borgere.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun naturligt, at plejepersonalet løbende modtager kurser og efteruddannelse inden for deres fagområde. Det er også med til at sikre, at de ældre får den bedst mulige pleje.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange mennesker er afhængige af at kunne komme fra A til B. Derfor er det vigtigt, at vi Sorø Kommune har tilgængelig adgang til både busser og tog.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så gerne, at den enkelte husstand ud fra deres behov, selv kunne bestemme, hvilke grå containere de har stående til sortering af affaldet. Desuden så jeg også gerne at storskraldsordningen blev genindført, til afhentning af storskrald et par gange om ret. Der er mange, der ikke selv har mulighed for at komme på genbrugspladserne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De giver god mening at der hvert år afsættes en fast pulje til børn af udsatte børnefamilier. Så også disse børn får mulighed for at dyrke idræt, og være en del af fællesskabet sammen skolekammerater og venner.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle mennesker er værdifulde, og skal have mulighed for at være en del af fællesskabet, og bidrage med det de kan. Den enkelte borger skal have muligheden for, at blive i stand til at være selvhjulpen og have en meningsfuld dagligdag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre har ret til et meningsfuldt liv. Også selvom den ældre er blevet afhængig af hjælp i dagligdagen. Jeg mener, at Sorø Kommunes ældrepleje sagtens selv kan løfte den opgave. Idet kommunen har et dygtigt plejepersonale. Jeg så så også gerne, at plejepersonalet i større grad blev inddraget i den rehabiliterende indsats med de ældre. Dette er ikke kun til gavn for de ældre. Men medvirker også til en større arbejdsglæde hos plejepersonalet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning, herunder specialiseret genoptræning kombineret med tid, er meget afgørende for, hvor hurtigt man får genopbygget sine evner og færdigheder, og kommer sig efter en hjerneblødning, et fald, osv. Derfor giver det god mening at investere i genoptræningen, og i at det enkelte menneske bliver selvhjulpen. Så man kan klare sig selv.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Sorø Kommune har vi en fantastisk natur, og den skal vi passe på.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre, der selv har mulighed for at betale for ekstra ydelser, skal naturligvis have denne ekstra mulighed.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø Kommune har ikke i dag sundhedstilbud til sindslidende. Sindslidende er i høj risiko for at få livsstilssygdomme. Derfor er der også behov for at der er et øget fokus på sundhedstilbud til denne målgruppe.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Erhvervs og uddannelsesvejleder Ankerhus

Erhvervserfaring

Førtidspensionist
H

Uddannelse

Erhvervs og uddannelsesvejleder Ankerhus

Erhvervserfaring

Førtidspensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik