¨
PERSONPROFIL

Grethe Kistrup Møller

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 2. oktober 1955 i Haslev Gift 1 barn

Ø

Grethe Kistrup Møller var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Grethe Kistrup Møller blev ikke valgt ind.

Grethe Kistrup Møller (EL) var byrådsmedlem 2013 - 2017 i Sorø Kommune, hvor hun var valgt for Enhedslisten. Hun var medlem af kommunens Social- og Sundhedsudvalg.

Grethe Kistrup Møller blev kørestolsbruger i 1991 på grund af en rygmarvsskade. Hun uddannede sig som ernærings og husholdningskonsulent i 1995 og siden som master i politik og administration ved Roskilde Universitet. Siden 1996 har hun arbejdet i beskæftigelsessektoren, og i dag arbejder hun som arbejdsmarkedskonsulent på Jobcentret i Sorø.

Privat er Grethe Kistrup Møller bosat på Broby Græslod ved Sorø. Hun er gift med Michael, og hun er mor til én.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 127 Enhedslisten in total 751
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 212 Enhedslisten in total 959

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Enhedslisten har en særlig opgave i byrådet og den opgave gik vi i gang med i Sorø kommune for 4 år siden, da vi kom i byrådet. Det var så mig.
Min tilgang til opgaven, og det jeg har ekstra fokus på er
- at vi alle får mere direkte adgang til beslutninger og til at flere kan være med, når beslutninger får form og bliver til virkelighed ude i yderste led. Det er for mig at se den rigtige måde at leve og arbejde i et demokrati.
- at vi tager os af de udsatte og de som har det svært og som ikke har haft lykken med undervejs. Det handler om kernen i vores såkaldte velfærdssamfund.
- at kommunen skal påtage sig en langt større del af den miljøopgave det er, at hjælpe os - forbrugere og kunder i et markedsbaseret samfund - til at træffe bedre valg i hverdagen der gavner natur og klima.
Vi rummer også andre områder i enhedslisten. Læs om det på vores hjemmeside og på Facebook. Vi går op i at gøre tingene i fællesskaber og tror at vi får de bedste løsninger på den måde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været meget konstruktivt samarbejde, men der er også nogle politiske uenigheder.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært for alle, ikke kun personale, men også pårørende og nærmiljøet, at handle rigtigt overfor demente. Det skal vi alle blive bedre til, så demente kan leve så godt som muligt i deres hverdag. Og at vi alle trives med det.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten vil have cykelsti og gøre det godt for bløde trafikanter. Men det betyder ikke nødvendigvis at bilerne skal flyttes ud på en voldsom dyr omfartsvej. Der er ikke sammenhæng mellem de ting.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er selvfølgelig en udfordring, men de kan blive en ressource. Det skal vi arbejde på.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det vil betyde at kommunen mister styring med serviceniveauet og betaler for at aktionærer kan tjene penge på vores gamle.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rehabilitering og genoptræning er en investering, som betaler sig i det lange løb. Derfor er området allerede højt prioriteret. Med rette, for det handler jo om at kunne mestre sit eget liv længe.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være flere voksne pr elev, men det er måske ikke kun et spørgsmål om kvotient.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi ikke råd til.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafikløsninger og anden service skal også fungere her.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan selv. Behøver ikke tiltrække andre.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De socialt udsatte bor ikke kun i særlige boligområder her i Sorø kommune, så når vi arbejder med socialt udsatte skal vi måske angribe det anderledes end geografisk.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi arbejder allerede på det.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De sociale indsatser, som der arbejdes med i øjeblikket er ikke dyre. De er bare anderledes, fordi det handler om at se på det hele menneske og ikke kun på sygdomme. Det kommer ikke til at koste noget på andre områder og spørgsmålet er helt urimeligt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lave den bedst mulige service overfor alle gode virksomheder, der tilbyder ordentlige arbejdsforhold og måske en ekstra indsats for at tiltrække de miljøvenlige.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og jeg vil indskyde at jeg selv bor på en stor grund!

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

2004 - 2006

Master Politik og administration, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2006 - nu

Arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Sorø
Ø

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

2004 - 2006

Master Politik og administration, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2006 - nu

Arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Sorø

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik