¨
PERSONPROFIL

Flemming Kjærgaard

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 9. december 1967 i Korsør Gift 2 børn

A

Flemming Kjærgaard var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Flemming Kjærgaard blev ikke valgt ind.

Han har tidligere været byrådsmedlem i Køge Kommune fra 1994-1998, og han har før stillet op til både kommunal-og regionsvalg.

Han arbejdede i mange år for Post Danmark, hvor han b.la. var projektleder. På nuværende tidspunkt arbejder han til daglig som virksomhedskonsulent i Glostrup Kommune. Privat har han to børn, og er gift med Linda.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 85 Socialdemokratiet in total 4920

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Sorø skal videre - Vi skal turde mere.
Det er vigtig for mig, at vores børn får mulighed for en god barndom, en god skolegang. Så alle får lige mulig for at tage en uddannelse og kan sikre sin egen fremtid.
Vi politikere skal fastsætte målene. Lærerne, pædagogerne, social- og sundhjælperne og deres ledere bestemmer, hvordan de vil nå dem.
Vi har inddrage lokaldemokratiet i Sorø kommunes udvikling. Lokalråd skal være en aktiv del i udviklingen, så det sikre at alt ikke centraliseres i Sorø by, men i hele kommunen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1994 - 1998

Byrådsmedlem Køge Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1993 - 2000

Merkonomuddannelse Slagelse Handelsskole

1984 - 1987

Købmand, Roskilde Handelsskole
Chauffør-Postbehandler Fredericia-Middelfart tekniske skole

Erhvervserfaring

Erhvervskonsulent Glostrup Kommune
A

Politiske hverv

1994 - 1998

Byrådsmedlem Køge Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1993 - 2000

Merkonomuddannelse Slagelse Handelsskole

1984 - 1987

Købmand, Roskilde Handelsskole
Chauffør-Postbehandler Fredericia-Middelfart tekniske skole

Erhvervserfaring

Erhvervskonsulent Glostrup Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik