¨
PERSONPROFIL

Dorte E. Nielsen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

1 barn

F

Dorte E. Nielsen var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Dorte E. Nielsen blev ikke valgt ind.

Hun stillede også op til kommunalvalget 2013, men her opnåede hun ikke valg.

Dorte E. Nielsen sidder desuden som formand for Socialistisk Folkepartis lokale afdeling i Sorø. Dorte Elisabeth Nielsen har gået på Solrød Gymnasium, og så har hun en datter. Privat bor hun i Sorø.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 11 Socialistisk Folkeparti in total 835
KV 2013 Personlige stemmer 4 Socialistisk Folkeparti in total 1117

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge udgør ikke et problem i lokalsamfundene i Sorø Kommune. Når de lærer sproget, udfører gratis arbejde i praktik og får fodfæste på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse, indgår i nabo- og venskaber bliver de hurtig en ressource for lokalsamfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart skulle man tro at genoptræning vil give gevinster andre steder på budgettet, om ikke på kort så på lidt længere sigt. Jeg har ikke her og nu, den nødvendige indsigt i "andre sundhedsområder" til at vurdere, hvad den konkrete prioritering drejer sig om.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At svare på dette spørgsmål kræver konkrete data om antal elever pr. klasse i kommunens folkeskoler. Elevtallet bør være maksimalt 24 pr. klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal hellere bruges penge på, at en større andel af de unge i Sorø Kommune kommer i gang med en ungdomsuddannelse herunder erhvervsuddannelse.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstiplanen skal opdateres og cykelstinettet udbygges efter en prioriteret rækkefølge, med fokus på sikre cykelveje, og på at binde kommunen sammen - også på cykel.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så vidt jeg ved, er der ikke aktuelt konflikt mellem udstykning til erhvervsejendomme og bevaring af naturområderne i Sorø Kommune. Derfor er det ikke aktuelt at prioritere højere end i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt, at kommunen kan medvirke til at styrke integrationen i lokalsamfundet uden det koster kommunen mere eller væsentlig mere fx ved at samarbejde med de frivillige initiativer, der allerede er i forhold til flygtninge i Sorø kommune.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal ikke betale for ydelser, som de er visiteret til af den kommunale hjemmepleje og dermed har brug for af helbredsmæssige grunde.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brug for indsigt i "andre sundhedsområder" hvad den konkrete prioritering drejer sig om. Jeg har ikke her og nu, den indsigt der kræves, for at svare på spørgsmålet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Formand

Uddannelse

Student Solrød Gymnasium
F

Tillidsposter

Formand

Uddannelse

Student Solrød Gymnasium

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik