¨
PERSONPROFIL

Dennis Gartig

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 11. marts 1985 i Berlin Single

A

Dennis Gartig (S) har siden 2018 været byrådsmedlem i Sorø Kommune for Socialdemokratiet. I den igangværende periode er han medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Han er fra Hagenbeck Oberschule i Tyskland uddannet tømre, og til daglig arbejder han ved 3F som tillidsvalgt.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 42 Socialdemokratiet in total 4920

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Kædeansvar og kamp mod social dumping er min højeste prioritet.
Jeg mener at offentlige midler skal bruges ansvarligt og virksomhederne har pligt til at tage ansvar.
Jeg vil arbejde for et kontrolsystem, der udelukker de virksomheder der ikke spiller med.

Jeg vil arbejde for en helhedsplan fo investering i uddannelse og uddannelsessteder, så flest mulige får en uddannelse.
Det gør at vi nu og i fremtiden vil være konkurrencedygtige.

Jeg ønsker at man i Sorø kommune har steder for unge og voksne der kan mødes aktiv.

Jeg vil også støtte innovation, økologisk tænkning samt bæredygtig byggeri.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2001 - 2004

Erhvervsuddannelse Tømre, Hagenbeck Oberschule

Erhvervserfaring

2010 - nu

Tillidsvalgt 3F

2010 - 2015

Tømrer EBK Huse A/S
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2001 - 2004

Erhvervsuddannelse Tømre, Hagenbeck Oberschule

Erhvervserfaring

2010 - nu

Tillidsvalgt 3F

2010 - 2015

Tømrer EBK Huse A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik