PERSONPROFIL

Carsten Rasmussen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Næstved

Født 17. marts 1971 i Næstved Gift 2 børn

A

Carsten Rasmussen (S) er borgmester i Næstved Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget.

Carsten Rasmussen har været medlem af Socialdemokratiet siden 1999. Han blev byrådsmedlem i Næstved Kommune for første gang ved valget i 2001. I maj 2011 blev Carsten Rasmussen borgmester i Næstved, da den daværende socialdemokratiske borgmester Henning Jensen trak sig. Carsten Rasmussen blev genvalgt som borgmester ved kommunalvalget i 2013.

Carsten Rasmussen har gået på Næstved Handelsskole, og han har tidligere bl.a. arbejdet som skraldemand og ølkusk. Privat er han gift og far til to.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 10275 Socialdemokratiet in total 18094
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 12440 Socialdemokratiet in total 18841

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder hver dag for at Næstved forsat skal være et godt sted at bo og drive virksomhed. Jeg syntes der er muligheder for alle borgerne og vi bør få dem med som har det svært i dagligdagen. Især nu hvor der er gang i arbejdsmarkedet. Så kan vi godt gøre det lidt bedre for vores børn og unge

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Carsten Rasmussen har været en god borgmester for Næstved i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Næstved Kommune bruger for mange penge på at støtte Næstved Arena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Næstved Kommune har fået lavet en for dårlig skolestruktur og skal få den lavet om efter valget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2002 - nu

Byrådsmedlem Næstved Kommune, Socialdemokratiet

2011 - nu

Borgmester Næstved Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Næstved Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1987 - 1988

Erhvervsuddannelse Butiksassistent, Næstved Handelsskole
A

Politiske hverv

2002 - nu

Byrådsmedlem Næstved Kommune, Socialdemokratiet

2011 - nu

Borgmester Næstved Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Næstved Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1987 - 1988

Erhvervsuddannelse Butiksassistent, Næstved Handelsskole

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Seneste politik

Seneste politik