¨
PERSONPROFIL

Bo Christensen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 13. januar 1970 i Skælskør Gift 2 børn

C

Bo Christensen (K) blev i 2013 valgt ind til byrådet i Sorø Kommune for Det Konservative Folkeparti. Han er i den igangværende periode formand for Kultur og Fritidsudvalget samt medlem af Social og Sundhedsudvalget.

Han er uddannet civiløkonom og har haft flere ledende stillinger i elektronikindustrien og er idag markedschef hos byggevirkomsheden Kopp Sorø A/S.

Bo Christensen bor i Sorø by med sin hustru og to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 204 Det Konservative Folkeparti in total 4059
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 155 Det Konservative Folkeparti in total 3315

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

I foreningslivet dannes relationer og skabes fællesskaber og det er med til at skabe glæde, initiativ og virkelyst. Her udvikles personlige egenskaber som den enkelte og samfundet har glæde af igennem livet. Den kultur skal vi som danskere holde fast i og støtte.

Kommunen skal sørge for en god folkeskole, så børn og unge får en uddannelse, så de kan træde ind på arbejdsmarkedet. Erhvervslivet har brug for at der er kvalificeret arbejdskraft, så der kan skabes vækst og økonomi. Det giver flere indtægter også i form af skat som skal bruges på at forbedre kommunen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt ønsker jeg nedsættelse af skatten, dog tyder nuværende budgetindhold og ramme ikke på at det er realistisk på den korte bane.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er så som så hvor meget udstykning der har været til erhvervsejendomme. Udstykningen er koncentreret ved motorvej E20.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Kultur og Fritidsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Social og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Civiløkonom, Handelshøjskolen

Erhvervserfaring

2015 - nu

Markedschef Kopp Sorø
C

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Kultur og Fritidsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Social og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Civiløkonom, Handelshøjskolen

Erhvervserfaring

2015 - nu

Markedschef Kopp Sorø

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik