¨
PERSONPROFIL

Bettina Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 15. oktober 1962 i Nyrup 2 børn

A

Bettina Jensen (S) er byrådsmedlem i Sorø Kommune, hvilket hun har været siden 2014. I den forbindelse er hun medlem af kommunens Børne- og Undervisningsudvalg og handicaprådet. Til kommunalvalget i 2017 genopstiller hun. Bettina Jensen arbejder som hjemmevejleder i Sorø Kommune. Privat er hun mor til to drenge og er bosiddende i Stenlille.
Hun er engageret i lokalsamfundet, som formand for Nyrup borgerforening og sidder i butiksbestyrelsen i SuperBrugsen Stenlille. Derudover er hun domsmand ved Øster Landsret på 6. År.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 322 Socialdemokratiet in total 4920
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 195 Socialdemokratiet in total 4838

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for en bedre velfærd i vores kommune.

Flere og flere får psykiske vanskeligheder og nogen mister helt kontakten til arbejdsmarkedet. Den kommunale indsats skal have fokus på, tidlig indsats, forebyggelse og rehabilitering. Så borgeren får de bedste muligheder for at skabe sig et ligeværdigt liv.

Bedre normeringer i daginstitutionerne, som betyder mere omsorg til børnene og mere ro og tryghed i hverdagen. Det har indflydelse på børnenes trivsel, udvikling og har stor betydning for, hvordan børnene klarer sig på længere sigt i skolen og livet.

Flere cykelstier i kommunen, så flere børn kan cykle sikkert til og fra skole. Det forbedre børnenes kondition og har stor betydning for deres sundhed. Det skærper deres koncentration og de bliver mere undervisningparate.

Mere borgerindflydelse på byrådets beslutninger. Vi skal inddrage borgere, virksomheder og lokale foreninger meget mere, så de kan bidrage med deres holdninger og erfaringer. De skal have en oplevelse af, at blive lyttet til.

En værdig og nærværende ældrepleje, hvor der tages hånd om de borgere der ikke længere selv kan klare sig i eget hjem og borgeren skal have en oplevelse af, at den fornødne tid er tilstede.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gert har haft alt for meget focus på økonomi og tal og helt glemt velfærden.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert det behøver at medføre at andre områder få mindre. Der spares også penge på, at borgeren bliver geoptrænet til at klarer sig selv og ikke er afhængig af hjælp

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem, Børne- og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

SSA Dianalund

Erhvervserfaring

2016 - nu

Hjemmevejleder Sorø Kommune
A

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem, Børne- og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

SSA Dianalund

Erhvervserfaring

2016 - nu

Hjemmevejleder Sorø Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik