¨
PERSONPROFIL

Bent A. Jespersen

Bent A. Jespersen Liberalsocialist

Spidskandidat i Sorø
Spidskandidat i Region Sjælland

I et forhold 2 børn

J

Bent A. Jespersen var i år 2017 kandidat for (Bent A. Jespersen Liberalsocialist) ved Kommunalvalget i Sorø kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Sjælland. Bent A. Jespersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Listen er hans egen og han er den eneste kandidat. Bent A. Jespersen har været opstillet til samtlige valg siden 1973.

Bent A. Jespersen er oprindeligt udlært maskinarbejder, og han har siden bl.a. uddannet sig som teknikumingeniør fra Ingeniørhøjskolen i København. Han arbejder til daglig som udviklingschef for Learning Lab i København, og han har tidligere bl.a. arbejdet som landmand og erhvervspædagog.

Privat er Bent A. Jespersen bosat i Sorø. Han er i et forhold, og han er far til to.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 13 Bent A. Jespersen Liberalsocialist in total 13
KV 2013 Personlige stemmer 9 Radikale Venstre in total 0

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 52 Bent A. Jespersen Liberalsocialist in total 80

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Regional udvikling

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Byrådskandidat Sorø Kommune, Bent A. Jespersen Liberalsocialist

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Sjælland, Bent A. Jespersen Liberalsocialist

Uddannelse

Teknikumingeniør Ingeniør, Ingeniørhøjskolen i København
Erhvervsuddannelse Maskinarbejder, Korup, Fyn

Erhvervserfaring

Udviklingschef LearningLab A.M.B.A.
J

Politiske hverv

Byrådskandidat Sorø Kommune, Bent A. Jespersen Liberalsocialist

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Sjælland, Bent A. Jespersen Liberalsocialist

Uddannelse

Teknikumingeniør Ingeniør, Ingeniørhøjskolen i København
Erhvervsuddannelse Maskinarbejder, Korup, Fyn

Erhvervserfaring

Udviklingschef LearningLab A.M.B.A.

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik