¨
PERSONPROFIL

Arne Juel Jensen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

4 børn

F

Arne Juel Jensen var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Arne Juel Jensen blev ikke valgt ind.

Han stillede også op i 2013, men her blev han ikke valgt.
Arne Juel Jensen driver selvstændigt et økologisk landbrug, hvor han har svin.
Udover dette er han medlem af Svineudvalget hos Økologisk Landsforening.
Arne Juel Jensen har fire børn og bor privat i Nyrup.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 74 Socialistisk Folkeparti in total 835
KV 2013 Personlige stemmer 93 Socialistisk Folkeparti in total 1117

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende styre er ikke byråd for alle borgere, men begunstiger erhvervsliv og sine venner, ser det ud til. På det sociale område har der været store besparelser på bl.a. hjemmeplejen. I skolen ligger udgiften til normalundervisning langt under landsgennemsnittet. Måske som en følge heraf er udgiften til specialundervisning ustyrlig. det er som at bygge et hus på sand. Grunden skrider. Denne udvikling sender desværre flere og flere børn til privatskolerne. Vi mister noget af vores fællesskab

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at have et højt fagligt niveau på dette område. Det gør at personalet kan kan udføre arbejdet bedre og mere hensynsfuldt overfor den demente borger. Og samtidigt er det et tegn på, at vi som samfund værdsætter personalets indsats.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejføringen syd og vest er ikke undersøgt på samme niveau, som den besluttede østlige vej. Derfor er beslutningen taget på et uoplyst grundlag. Den østlige vejføring er kun en halv løsning for Tersløse og koster dermed også dobbelt så meget pr bil, der i fremtiden vil køre uden om Tersløse. Hvis vejen bliver ført syd og vest om Tersløse vil vi samtidig give landsbyen gode udviklingsmuligheder uden gennemkørende trafik. Området mellem Kirken og Tersløsegård vil også kunne udvikles

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der mangler først og fremmest gang- og cykelsti langs Sorøvej fra Stenlille til Pedersborg. Det er vigtig at vi bevarer Høng Tølløse banen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke affald - kun råstoffer. Derfor skal vi selvfølgelig sortere mere, for at kunne genanvende vores affald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal måske afsættes flere penge til hele fritidsområdet, ikke kun til idrætten.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal meget mere kunst ind i børneinstitutioner, skoler og i bygninger og lokaler der bruges af borgerne. Det beriger vores liv. Kunst, der blot står i et magasin, er der vist ikke ret mange, der kan komme til at glæde sig over.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afstanden mellem rig og fattig øges bevidst. Den udvikling skal vi have stoppet - ikke mindst for de børns skyld, der vokser op i fattige familier.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke set påvist at private aktører i hjemmeplejen giver højere service uden at kræve betaling for det. Der er også flere eksempler på at private går konkurs, så kommunen står med hele problemet bagefter. Det giver usikkerhed for de ældre. Derimod er jeg positiv iverfor aftaler om at plejehjem kan drives af selvejende institutioner, som f.eks. Røde Kors eller lignende.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil værre en gratis omgang, fordi flere borgere vil blive selvhjulpne. Færre genindlæggelser.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg ikke er det helt store problem. Derimod tror jeg at vi med fordel kunne udvide ordningen med to voksne i flere timer. Her skal pædagogerne også i spil.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man er langvarigt arbejdsløs har man ganske tit andre problemer af social karakter, som også skal løses.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis dækningsafgiften, som erhvervslivet betaler, bliver genindført, kan skatten måske sættes ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et yderområde skal ikke tilføres penge, kun fordi det er et yderområde. Men hele kommunen skal udvikle sig. Stenlille har brug for en målrettet byudvikling bl.a. på den gamle gummifabrik, som ligger tæt på skole og fritidsfaciliteter og også tæt på Stenlilles ret gode kollektive trafik med både bus og bane. Er det yderområdet, der ligger langt fra det tænkte centrum eller er det omvendt.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, men jeg ved ikke ret meget om et evt. større behov i fremtiden

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når rundkørslen i Pedersborg ind til erhvervsområdet/Kalundborgvej er færdig, er der vist ikke flere steder med store trængselsproblemer i kommunen for biltrafikken. Omfartsvejen ved Tersløse begrundes jo heller ikke med meget trafik. Det er mere dejligt end nødvendigt. Så flere gang- og cykelstier. Først og fremmest ved skoleveje og der hvor biltrafikken er størst Tænk på Sorøvej fra Stenlille til Pedersborg.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervsgrunde skal ikke ligge i naturområder. Vi har i forvejen for lidt natur. Ca to tredjedele af vores land er opdyrket. Det er nærmest verdensrekord. Mere økologisk dyrket landbrugsjord er en del af løsningen for at sifre mere natur.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke ,at vi har egentlige socialt udsatte boligområder. Men vi skal være opmærksom på de familier, der har problemer og prøve at løse dem inden de bliver for store

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt med en præcis indsats her, hvor der selvfølgelig også bliver stillet krav. Det er vigtigt at komme ud på arbejdspladser eller begynde en uddannelse.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke almindelig hjemmepleje, men tilkøbsydelser må man selv betale

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er selvfinansierende. Lige som andre syge mennesker kan psykisk syge også blive raske og bidrage til vores fællesskab

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er bare så vigtigt med voksenkontakt som barn for at sikre en god udvikling. At blive set og hørt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en ordentlig service overfor både nye og eksisterende erhvervsvirksomheder. Men de skal selvfølgelig betale for byggetilladelser osv. ligesom vi andre gør.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Medlem, Svineudvalget Økologisk Landsforening

Erhvervserfaring

Økologisk landmand
F

Tillidsposter

Medlem, Svineudvalget Økologisk Landsforening

Erhvervserfaring

Økologisk landmand

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik