¨
PERSONPROFIL

Annette Raaschou van der Star

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 4. januar 1953 i Tersløse, Dianalund Gift 3 børn

A

Annette Raaschou van der Star (S) har været medlem af byrådet i Sorø Kommune siden 2007. Hun fungerer i dag som 2. viceborgmester samt medlem af Social og Sundhedsudvalget og Børn og Ungeudvalget. Inden den kommunale sammenlægning i 2007 var Annette Raaschou van der Star kommunalbestyrelsesmedlem i Dianalund Kommune, hvortil hun blev valgt ind i 1998.

Annette Raaschou van der Star er uddannet fra Slagelse Handelsskole, og hun har siden 1988 arbejdet som leder inden for det sociale område. Frem til august 2015 var hun ansat som leder af Hjælpemiddelområdet i Slagelse Kommune. Nu er hun pensioneret.

Hun er derudover formand for Røde Korts afd. i Dianalund og formand for bestyrelsen i Slusen, Kirkens Korshærs værested i Dianalund.
Privat er hun og mor til tre børn samt bosat i Dianalund.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 388 Socialdemokratiet in total 4920
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 321 Socialdemokratiet in total 4838

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

For mig betyder velfærd og omsorg rigtig meget. Vi skal tage os af dem der ikke selv kan klare tilværelsen, og understøtte dem der ønsker at være så selvstændige som muligt, uanset handicap, sygdom eller alderdom.

Sikre gode skoler, daginstitutioner m.v. hvor den enkelte har mulighed for at udfolde sig både fagligt og kreativt.
Samtidig med at vi styrker det sociale fællesskab.
Vi har faglige dygtige medarbejdere som skal sikres et godt arbejdsmiljø med gode arbejdsvilkår.

Jeg ønsker at styrke lokaldemokratiet, hvor borgere, lokalråd, foreninger, erhvervsliv mv. i langt højere grad inddrages i de politiske beslutninger der skal træffes indenfor de enkeltes områder. Sammen står vi stærkere om at udvikle HELE Sorø kommune.

Personligt:
Som person har jeg et positivt menneskesyn. Vil gerne være med til at gøre en forskel og bidrager gerne i aktiviteter, der er med til at forbedre tilværelsen for andre.

Jeg værdsætter meget det politiske arbejde, og jeg går til opgaven med ydmyghed, da de beslutninger vi træffer kan have både positive og negative konsekvenser for borgerne i Sorø kommune.
Jeg er helt klar til at tage 4 år mere og vil være med til at gøre en forskel.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har ikke evnet at samle byrådet i budgetforhandlingerne.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der stilles større og større krav til plejen da langt de fleste borgere der udskrives fra hospitalerne er dårligere og har mere behov for særlig pleje end tidligere.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løsningen skal sikre al unødig trafik gennem Tersløse. Det vil også sikre cyklisterne maximalt

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer en ny affaldssortering i 2018

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo hurtigere en borger bliver genoptrænet og vender tilbage til sit arbejde jo bedre.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at det skal være et individuel antal, alt efter hvordan en klasse fungerer og hvilke fag det drejer sig om.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg betaler min skat med glæde og det ved jeg at der er mange der gør. De vil hellere have velfærd frem for skattelettelser

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokalområderne skal styrkes for at sikre lokaldemokratiet. lokalområderne skal have mere indflydelse på hvad der skal ske i egen område

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at de unge får et godt afsæt ind i voksen verdenen. Utrolig vigtigt at de ikke kommer i nærheden af bander og kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på den skønne natur vi har i Sorø kommune.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil styrke kommunens image og bakke op om de allerede eksisterende kulturelle aktiviteter. Men det er også vigtigt at vi støtter mere op om de nuværende aktiviteter

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Sorø kommune har heldigvis ikke store udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø kommune har en meget lille andel af flygtninge

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre at de psykisk syge får den nødvendige støtte så de kan leve så normal en tilværelse på lige fod med os andre

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved hvor vigtigt at små børn har den nødvendige omsorg og voksen kontakt for at skabe et godt fundament for fremtiden.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at der bruges det der skal bruges på nuværende tidspunkt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

2. viceborgmester Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2007 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Børn og Ungeudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Social og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

1998 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Dianalund Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1971 - 1972

Handelseksamen Regnskab, Slagelse Handelsskole
Socialformidler/lederuddannet Forvaltningshøjskolen

Erhvervserfaring

1988 - 2015

Leder Hjælpemiddelområdet
A

Politiske hverv

2018 - nu

2. viceborgmester Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2007 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Børn og Ungeudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Social og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand, Social- og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

1998 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Dianalund Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1971 - 1972

Handelseksamen Regnskab, Slagelse Handelsskole
Socialformidler/lederuddannet Forvaltningshøjskolen

Erhvervserfaring

1988 - 2015

Leder Hjælpemiddelområdet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik