¨
PERSONPROFIL

Anne Madsen

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds, spidskandidat i Lollandkredsen
Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 16. maj 1960 i Munke-Bjergby Single 2 børn Bor i Sorø Kommune

A

Anne Madsen (S) har været medlem af byrådet i Sorø Kommune siden kommunesammenlægningen i 2007. Hun er medlem af Økonomiudvalget samt Børn og Undervisningsudvalget.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun har arbejdet en del år med projektledelse men også tidligere arbejdet med unge samt psykisk/fysisk handicappede på døgninstitution.
Hun har bl.a. været ansat som kontorfuldmægtig i Indenrigsministeriets Militærnægteradministration, arbejdet i Dansk Røde Kors og for andre aktøre/jobcentre.
I den kuriøse ende har hun som ung sejlet som ubefaren matros og arbejdet på nyhedsredaktionen på en radio/tv station.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 21 0

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Skattepolitik
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Mennesker og miljø. Så kort kan det siges. Det går godt økonomisk i Danmark, alligevel kan flere og flere ældre ikke betale enhver sit og bliver registrerede som dårlige betalere i RKI. Flere og flere børn vokser op i fattigdom og der er chokerende forskel på muligheder for hjælp og behandling er alt efter, hvor du bor i landet. "Uligheden stiger ikke så meget i Danmark, som i andre dele af verden", hørte jeg i radioen. Jamen uligheden skal slet ikke stige i Danmark og hvis det lyder gammeldags for nogen, så er jeg gammeldags og stolt af det. At kæmpe for lige muligheder er og bliver socialdemokratisk hjerteblod. Derfor er uddannelse og efteruddannelse også en af mine vigtigste kampe. Uddannelse er den mest effektive buffer mod social og økonomisk marginalisering. Alligevel rundbarberes uddannelsesområdet med årlige 2% besparelser. Det skal stoppes. Vi forbruger som om vi havde 1,7 jordklode. Mere uberørt skov, plastikpolitik, grundvandsbeskyttelse, grøn energi = Annes politik :-)

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På børne- og ældreområderne - ja. Som udgangspunkt skal der skabes job der, hvor der er behov og hvor det giver mening.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører kan tillade sig at tage de opgaver, de kan lave indtjening på og overlade alt andet - det der koster, det komplicerede, det der er gået galt hos private aktører osv. til det offentlige. Det offentlige sundhedsvæsen vil derfor altid i præstations-målinger stå svagt.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Længden af dagen skal vurderes i forhold til indhold i /brug af dagen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomien til inklusion er ikke tilsvarende opgaven og derfor kan inklusionstanken godt forekomme at være gået for vidt. Lad os diskutere inklusion med fokus på børnene og villigheden til at betale hvad det koster, at give børn med forskellige vilkår lige muligheder .

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er og skal være garanter for velfærdssamfundet. Vi vil fra nu og frem til 2025 år for år tilføre ældreområdet ressourcer. Det er simpelthen blevet for skrabet og vi bliver ( heldigvis) ældre og ældre. Ansatte på ældre- og omsorgsområdet løber virkelig stærkt og også i rekruttering af personale, vil vi få store fremtidige udfordringer, hvis vi ikke investerer i området.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvang får ikke mennesker til at åbne sig mod omgivelserne. Det vi kalder Ghettoer, kalder andre for "hjemme". Jeg er enig i, at manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse og social isolation er problemer, der skal løses og som kalder på handling, men tvang skaber ikke samhørighed og/eller loyalitet.

44 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver tryghed, når hjælpen er nær. Socialdemokratiet vil derfor oprette nærhospitaler, som skal være en slags udvidede sundhedshuse, der drives i et samarbejde mellem kommuner og regioner. De nærhospitaler kunne måske med fordel placeres i bygninger, der tidligere har været sygehuse.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1184 Socialdemokratiet in total 4920
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 118 Socialdemokratiet in total 4838

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg vil arbejde benhårdt på at samle byrådet til en fælles indsats for vores kommune og jeg vil starte med en helt ny samarbejdsform omkring budget.
Det bliver et samarbejde, hvor vi må starte med at give - give hinanden tillid, information og mulighed for indflydelse.

Fordi jeg vil stå i spidsen for en økonomisk og politisk udvikling, der balancerer - og hvad betyder så det?
Det betyder, at vi skal beslutte, hvad vores mål er og SÅ se på, hvordan vi får økonomi til at muliggøre det og ikke som nu hoppe fra isflage til isflage for at få enderne til at hænge sammen.
For eksempel giver det ikke mening at ville være "Danmarks bedste børnekommune" og så skære ned på normeringerne i vuggestuerne.
Jeg vil have vækst med visioner.

Fordi jeg er overbevist om, at vi kan nå længere og højere og udvikle langt mere kreativt, hvis vi sætter flere lokale ideer og kræfter fri. Vi skal udvikle samarbejdet mellem frivillige, foreninger, lokalråd og kommune. Som noget af det første skal vi udvide rammerne for brug af lokalrådsmidler og ansøgningsprocessen skal gøre enkel og overskuelig, så frivillige ildsjæle ikke skal bruge deres kræfter på administrativt bureaukrati.

I skal stemme på mig, fordi en kommune ikke er noget i sig selv. En kommune består af de mennesker, der bor i den og hver gang vi tager beslutninger, så er det en del af "regnskabet", at beslutninger påvirker mennesker. Hvis du vil have politikere som tænker sådan, skal du stemme på en socialdemokrat - og gerne denne :-)

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gert Jørgensen har sat mere fokus på bogholderi end politisk vision. Det er en selvfølge, at et byråd skal være økonomisk ansvarlige, men man kan vælge at prioritere sine politiske mål og holdninger og derefter sammenholde det med de økonomiske muligheder (politikken der styrer den økonomiske prioritering) ELLER man kan se regnearket og regne tilbage på de politiske mål (økonomien styrer den politiske prioritering). Eks. For borgmesteren er en god daginstitution en billig daginstitution???

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omfartsvejen er en stor investering og vi kan vælge den østlige omfartsvej og få fjernet halvdelen af trafikken igennem Tersløse eller vi kan med en minimal mer-investering føre trafikken sydvest om Tersløse og få fjernet al tung trafik, få bedre cykle forhold og større trafiksikkerhed. Derudover vil en sydvestlig vejføring også bevare det beskyttede kultur- og naturområde ved blandt andet Tersløsegård og Kammergave.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at få den offentlige trafik til at fungere og dække kommunen bedre. Det har betydning for borgernes muligheder for at komme til job og uddannelse. Det har betydning for den transportmæssige, sociale og kulturelle sammenhængskraft og det har betydning for miljøet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bare fordi det giver pokkers god mening både økonomisk og miljømæssigt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er "kun" overvejende enig, fordi jeg tænker, at vi måske tænker i lidt for traditionelle baner, når vi fordeler penge til idræt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi satte hoveder sammen og på tværs af foreninger og idrætsgrene startede med at sætte mål og derefter tale ressourcer.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi finder hverken fælles identitet eller fælles sprog med en rundkørsel. DET kan kunst og kultur skabe. Vores opgave er at sætte retning og prioritere, så det er klart hvad vi mener er fællesskabets opgaver og hvad vi understøtte som frivillige/private tiltag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beklager dette "ikke-svar", men hvis jeg skal svare , så det giver mening for folk, så kræver det overblik over hvad vi bruger nu, om der er brug for andet/mere og hvad der i givet fald er målet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er borgere i vores kommune på lige fod med ældre, børn, tilflyttere, pendlere, iværksættere osv. osv. Der er opgaver forbundet med alle borgere og Integration af flygtninge er en af dem. Alle opgaver er forskellige og kræver deres egen indsats. Demente ældre har brug for noget andet end iværksættere eller børnefamilier og flygtninge har brug for noget helt fjerde. Integration er er opgave vi løser med de udfordringer, det medfører.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en sandhed jeg kan genkende. Der har været konkurs efter konkurs blandt private aktører, som har sat ældre og kommuner i stærkt problematiske situationer. Lige nu kan vi i Sorø f.eks. ikke give de ældre, der får mad bragt i eget hjem frit valg mellem flere aktører ( hvilket de har ret til), fordi der kun er en stor udbyder tilbage på markedet. Hvad gør man så? Konkurrence/udbud er ikke "svaret", men en mulighed vi som kommuner skal bruge, hvor det giver mening og tjener borgerne

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi give den genoptræning, som vores borgere har brug for. Når jeg alligevel sætter kryds ved " hverken eller" , så er det fordi, vi i kommunerne oplever en glidning af opgaver fra region til kommuner, som jeg mener, at vi skal råbe op om. Det er ikke rimeligt at få opgaver uden at der følger tilsvarende ressourcer med.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af elever i en klasse har betydning, men jeg mener også, at vi bl.a. skal se på tværfaglige samarbejder mellem pædagoger og lærere, to-vokseordninger og holddannelser. Der er flere muligheder og de skal findes sammen med lærere og pædagoger.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig i det udsagn dels, fordi der ligger en underliggende "de er dovne" i spørgsmålet og jeg mener, at langt , langt de fleste gerne vil have et arbejdsfællesskab, være en del af og yde, hvis det er muligt. Desuden arbejder vi målrettet med et ledig/jobcenter/virksomheds-samarbejde som giver både mening og resultater.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil ikke betale for skattelettelser med vores velfærd. Mange borgere skal ikke undvære og opleve besparelser, fordi nogen få kan få mere.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer sørme da an på til hvad og hvad formålet/målet er.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at vi har passende leje og at der bliver gjort en indsats, der passer til udfordringen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er og skal være prioriterede fordi de både giver trafiksikkerhed, naturoplevelser og sammenhængskraft OG puffer til at vi får bevæget os. Vi har begrænsede ressourcer og derfor skal vi have en prioriteret plan, så vi over tid sikrerat vi kommer i mål med at få vores kommune til at hænge sammen også hvad angår cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et tænkt eksempel, som vi tager stilling til, når/hvis det bliver konkret, men generelt er naturområder en af Sorø Kommunes værdier, som vi være meget bevidste om og værne om

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer langt med en bevidst og konkret indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal "bare" have en bevidst og formuleret indsats og bruge alle de muligheder, der i forvejen er.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad menes der med dette spørgsmål? Er det, at du selv skal betale for at få fodterapeut eller manicure - for så, ja det kunne være rimeligt selv at betale, hvis du er velhavende Er det brugerbetaling på grundydelser, så nej vi har en fælles opgave i at sikre alle en værdig og tryg alderdom uanset indtægt og det at alle er med sikrer et niveau.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved at socialpsykiatrien er presset og jeg ved at det er borgere, der har brug for fællesskabets hjælp, men jeg ved ikke hvilke konsekvenser det vil have at sige, "ja ja vi tager fra andre sundhedsområder". Måske er det slet ikke andre sundhedsområder, der skal holde for, hvis vi satte os for at finde flere penge til sociale indsatser for sindslidende. Det er præcis sådanne velfærdsopgaver, der kræver samlet overblik og prioritering, ellers risikerer vi at løse et problem og skabe et andet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet er et generelt løft i daginstitutionerne. Konkret vil vi starte med normeringerne i vuggestuerne. Børns første udviklings år er afgørende for deres videre færd i livet, derfor skal vi sikre at alle børn bliver set, hørt og holdt om af fagligt dygtige og menneskeligt varme voksne, når de er i vores varetægt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi arbejder først og fremmest for at få velfærd og økonomi til at hænge sammen og det har ikke gang på jorden at betale for afgiftslettelser med mindre velfærd. Lad os tale om det den dag vi kan sige, at vores borgere har og oplever den ønskede sammenhængskraft, tryghed, hjælp og trivsel :-)

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Børn og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Socialdemokratiet

2008 - 2017

Formand, Børne- og Undervisningsudvalget Socialdemokratiet

2006 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor/Diplomuddannelse

Erhvervserfaring

2010 - nu

Netværkskoordinator Sundhedstjenesten, Ringsted Kommune
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Børn og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Socialdemokratiet

2008 - 2017

Formand, Børne- og Undervisningsudvalget Socialdemokratiet

2006 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor/Diplomuddannelse

Erhvervserfaring

2010 - nu

Netværkskoordinator Sundhedstjenesten, Ringsted Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik