280478-9b6393e9.jpeg
280478-9b6393e9.jpeg
Nyt Stevns
Kristian Olsen
Født 30/4/1970 - Gift - 3 børn - 4673 Rødvig Stevns
Nuværende stilling: Fiskeskipper
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har ikke som sådan nogen decideret mærkesag/er da det næsten altid går hen og ligner at nu bliver der åbnet for gaveboden her i et valg år, men alligevel lidt da jeg er af den overbevisning at alt er et spørgsmål om prioritering så alle gode idéer og ønsker kan kun kommer ud af at have styr på økonomien og her er den bedste måde altid at skabe mere indtægt, og her mener jeg ikke skattestigning er løsningen, men at skabe rammerne for dygtige og arbejdsomme borger, som så kan og vil øge indtægterne i kommune til gavn for dem selv og andre, og måske stille op til kommunal valg i fremtiden og selv være med til at bestemme hvad pengene skal gå til, da det er vigtigt at vi alle tager et ansvar for vores demokrati uanset hvad farve man er, så dem der skal leve med beslutninger også er med til at forme dem, derfor har jeg kastet mig ud i politik.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det rigtige ord er prioritering og ikke spare.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal gøre hvad den kan for at leve op til de politiske beslutninger der er blevet taget.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes som udgangspunkt at ældrepleje er en offentlig forpligtigelse, og den skal bare have et tilfredsstillende niveau.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler udelukkende om behov, og efterhåndende som det stiger skal P pladserne selvfølgelig følge med.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Fiskeskipper, Partrederiet Marie Astrid

1986-2021

Uddannelse (2)

Fiskeskipper og Kystskipper, Fanø Skipperskole, Navigation

1990-1991

folkeskolens afgangseksamenen, Boestofte skolen

1977-1986

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

45
Nyt Stevns
1182
Kommunalvalg 2021
Nyt Stevns
Personlige stemmer
45
Partiet i alt
1182
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Socialområdet
Trafik
Ældre