280522-f186af4e.jpeg
280522-f186af4e.jpeg
Radikale Venstre
Hikmet Altun
Født 14/4/1981 - Gift - 1 barn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Salgsleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Fra helt små, skal alle have lige muligheder for at udnytte deres fulde potentiale. Dem har viljen til at blive en succes, skal hjælpes på vej og efterfølgende have lov til at nyde deres succes uden en jantelovstilgang. Beslutningerne skal ikke træffes ud fra en ideologisk tilgang men med borgeren i fokus. Næstved skal have ambitioner på borgenes vegne. Vi skal have et ambitiøst projekt for havnen og bymidten. De fysisk og psykisk syge, de ældre og de udsatte skal opleve at kommunen er i stand til at se verden med deres briller. Det handler om alt fra et handicaptoilet på torvet til særlig tilrettelagt undervisning til feks autistiske børn.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil give bedre økonomi på sigt. Samtidig vil det blive bedre at bo i Næstved, for alle borgere.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal være bedre til at hjælpe de mest udsatte, hurtigt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bryde de dårlige spiraler. Det er sund fornuft.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommuneskatten skal først nedsættes, når kommunen leverer flot på kernevelfærdsområderne. Dette vil medføre højere indtægter som godt kan bruges på nedsættelse af kommuneskatten. Besparelser vil give dårlige service og igen dårligere toplinje.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er svært for vælgerne at gennemskue hvilke forhandlinger der har ligget til grund for de enkelte beslutninger. Når beslutningen er truffet vil alle gerne kunne udtrykke, at de har medvirket til gennemførelsen samtidig med, at de gerne vil kunne udtrykke, at de havde forbehold, hvis det viser sig , at det ikke var så godt alligevel.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tilbuddene skal være der og de skal tilpasses efterspørgslen. Der skal ikke nødvendigvis bruges flere penge.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen er generelt for dårlig til at skelne mellem dem virkelig har brug for hjælp og dem der ikke har.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse er vigtig og kan jo reducere behovet for genoptræning. I det omfang forebyggelsen ikke har været tilstrækkelig, så er genoptræning en pligt for kommunen.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er pt ikke grundskylden eller boligpriserne som er kommunens udfordring. Tværtimod, så er det attraktivt at bo i Næstved, hvis vi kigger på boligudgift alene.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange områder hvor CO2-udledningen kan reduceres uden der er på bekostning af andet.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er stort potentiale. Samtidig er der stor mangel på arbejdskraft i mange sektorer. Vi bør betragte disse mennesker som den ressource de er.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal fokuseres på arbejdsmiljø og varme hænder.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Antallet af ansatte alene er ikke tilstrækkelig målestok for den service der leveres og opleves. Det er mindst ligeså vigtigt med uddannelse og gode rammer.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vindmølle- og solcelleparker er en del af den grønne omstilling.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældreplejen er ikke belastet af en laissez faire holdning. Det er tilrettelæggelsen af arbejdet samt rammerne der medfører dårligt arbejdsmiljø og dermed ringe service.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De grønne områder i nærheden af byggeri skal også have et rekreativt formål. Vi skal have mere vild natur men ikke nødvendigvis på “dyre” placeringer. Miljøet går ikke så meget op i hvilken adresse træerne står på.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye anlæggelser bør medtage cykelstier og renovering bør som minimum indeholde en mulighed for samtidig anlæggelse af cykelstier.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langtidsledige skal hjælpes tilbage i job. Det behøver ikke ske på bekostning af andre områder. Der er potentiale for bedre udnyttelse af ressourcerne på området.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal i højere grad styrke bredden men ikke med penge fra andre områder.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur skal i højere grad målrettes borgerne og deres rekreative behov.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil IKKE ske på bekostning af de øvrige elever. De udfordrede børn fylder unødvendigt meget i klasserne. Med den rette hjælp, vil de fylde mindre. Det er både til gavn for de udfordrede elever og de øvrige elever.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Landbrug hører til på landet, så det skal der være plads til. Hvilken type landbrug vi skal have er en anden snak.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er god investering i medmenneskelighed her og nu. På sigt vil det være en god investering i samfundet, både for den enkelte, de pårørende og kommunens ansatte som arbejder med området.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Især på de store pladser, som vi skal have flere af.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (4)

Salgsleder Erhverv, Alm Brand Forsikring

2020-d.d.

Exam. Assurandør, GF Forsikring

2015-2020

Filialleder, Aldi

2013-2015

Kunderådgiver, Tryg Forsikring

2011-2013

Uddannelse (3)

, DTU, Lyngby, Kemi

2002-2006

Værnepligtig, Antvorskov Kaserne

2001-2002

Student, HTX, Næstved, Proceslære

1998-2001

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

237
Radikale Venstre
2421
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
237
Partiet i alt
2421
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier