280442-7892dc9a.jpeg
280442-7892dc9a.jpeg
Radikale Venstre
Lars Flemming Mogensen
Født 20/6/1989 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Lærer og forfatter
Hvorfor bør man stemme på dig?
Næstved Kommune trænger til fornyelse på flere områder. Blandt andet hvem der sidder der. Man bør stemme på mig, hvis man ønsker fornyelse og ideer til, hvordan vi kommer videre i kommunen på forskellige områder. Vi skal have en plan for skolerne, der blandt andet skal stilles mere selvstændige. Flere skoler skal have overbygningen tilbage, og så skal der være et bud på, hvor et kulturhus for unge kan placeres. Det kunne være ved den gamle svømmehal på Nygårdsvej, der pt. står til lukningen om nogen år. Uanset hvad, skal der være en fair lukkeplan. Børn og ældre skal tilbringe meget mere tid sammen, fordi vi ved, at det virker. Jeg vil ikke forlange, at børnehaver skal besøge plejehjem, men jeg vil gerne skabe dialog og samarbejde, så byens alleryngste kan skabe relation for de ældste. Næstved er blevet en farlig by at cykle i - det skal laves om, og dette kunne løses ved at se på nuværende - og gerne kommende cykelstier. Vi skal også sige nej til større industri og ja til mennesker.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Solceller er godt, men de skal ikke opføres på bekostning af, at natur og fredede områder ryddes. Ny forskning viser i øvrigt også, at de materialer der er brugt til at fremstille solceller, ikke på nuværende kan genbruges eller nedbrydes - dette bør vi have med i overvejelserne også.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (2)

Folkeskolelærer

2015-d.d.

Forfatter

2011-d.d.

Uddannelse (1)

Lærer, Absalon, Vordingborg, Dansk, historie, kristendom

2011-2015

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

22
Radikale Venstre
2421
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
22
Partiet i alt
2421
Kandidatens mærkesager
Integration
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Ældre