262070-fe48558d.jpeg
262070-fe48558d.jpeg
Socialdemokratiet
Thor Temte
Født 13/3/1952 - Gift - 1 barn - 4171 Glumsø
Nuværende stilling: Pensionist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Bæredygtighed og klimakrisen: I år - d. 29 juli 2021, var dagen hvor vi havde brugt alle de ressourcer som jorden tilbyder os, både gamle, voksne, børn og kommende børn. De resterende 5 måneder tærer vi mere på recourserne end kloden kan bære - og vi bruger af de kommende generationers mulighed for et fortsat liv. Kommunerne har muligheder for at ændre på denne situtation: • Vi skal prioriter genbrug og genanvendelse. • Vi skal recirkulering det affald vi producerer. • Vi skal give mulighed for etablering af solcelleanlæg og opstilling af vindmøller. • Vi skal fortælle landbruget at de skal omlægge til økologisk produktion. • Vi skal ændre kommunens indkøbspolitik i en mere grøn retning, Kommunen har mange muligheder til bidrage med politik der skaber mere biodiversitet være mere klimaansvarlig ... og vi skal bruge dem. Mere lokalt demokrati. Lokalrådene, aktive borgergrupper og foreninger skal inddrages have en større plads i kommunens planlægning, sociale og kulturelle aktivitet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har for få hænder i Danmark. Både i socialsektoren, servicesektoren, plejeområdet og i produktionserhvervene. Vi har brug for indvandring og vi har brug for flygtningens hænder til at drive vores samfund.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommune skal opretholde og udbygge den sociale velfærd - det er der brug for penge til. Ingen skattelettelser.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke enighed i byrådet - men der er enighed om at nå til kompromisser i mange sager.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for alle de økonomiske midler vi kan få fat på for at støtte de borgere der har brug for hjælp.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klimakrisen og den økologiske krise er kritisk og brændende aktuel. Der skal gøres noget hurtigt.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har for få hænder i Danmark. Både i socialsektoren, servicesektoren, plejeområdet og i produktionserhvervene. Vi har brug for indvandring og vi har brug for flygtningens hænder til at drive vores samfund.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere ansatte i sektoren er nødvendige. Varme hænder koster penge.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minimumsnormeringerne skal gennemføres. Mere voksenkontakt til børnene. Det har vores børn brug for.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klimakrise og den økologiske krise er skærpet alvorligt de seneste par år - og der skal gribes ind og det drastisk og hurtig.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pasninge af de ældre ligger best hos kommuner. Private skal ikke tjene penge på at passe vore ældre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunens grønne områder skal gøres “Vild med vilje.” Det skal hjælpe til at modvirke den 6. massedød og forringelsen af biodiversiteten. Erhvervsområder og boligområderne skal også deltage i projektet “Vild med Vilje.” De gør det i for ringe omfang.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere CO2 neutral transport, flere sikre cykelruter og veje for børne og voksne. Mere cykelturisme.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hjælp de langtidsledige tilbage til et aktivt liv i det danske samfund, det er godt for deres selvværd og livskvalitet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lugten fra gyldent den animalske gødning må accepteres - men griseproduktion har efterhånden nået et omfang som er udacceptabelt. 27 mill. Svin i landet er ude af proportion.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De trænger til støtte og at komme videre i deres liv.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

El-biler skal erstatte de “sorte” biler, og kommunens biler skal være el-biler og det kan ikke gå hurtigt nok. El-ladestandere er nødvendige for at det kan lade sig gøre.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentret gør et stort arbejde for at hjælpe A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere tilbage i arbejde.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (9)

Pensioneret

2019-d.d.

Jobkonsulent - A-dagpenge, Næstved Jobcenter

2017-2019

Bolligplaceringmedarbejder - flygtninge, Næstved Jobcenter

2015-2017

Virksomhedskonsulent, Næstved Jobcenter

2011-2014

Sagsbehandler - kontanthjælp, Næstved Jobcenter

2008-2011

Redaktør, PROSAbladet

2003-2008

Informationschef, PROSA It- fagets fagforening

1999-2003

Formandssekretær, PROSA It- fagets fagforening

1989-1999

Forretningsudvalgssekretær, Venstresocialisterne

1985-1989

Uddannelse (1)

Cand. Mag, RUC, Geografi og historie

1975-1985

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

108
Socialdemokratiet
17006
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
108
Partiet i alt
17006
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Trafik