279893-5ff69f48.jpeg
279893-5ff69f48.jpeg
Venstre
Katja Pedersen
Født 3/1/1999 - Ikke oplyst - Ingen børn - 4671 Strøby
Nuværende stilling: Studerende
Hvorfor bør man stemme på dig?
Man skal stemme på mig, fordi jeg er ung og frisk, jeg har nogle andre syn på tingene end dem der er ældre end mig. Jeg ved hvordan det er at være ung i vores kommune, for det er jeg nu og har været det længe. Jeg har gået i skole i kommunen, uddannet mig mens jeg har boet i kommunen og jeg har arbejdet i og udenfor kommunen. Jeg kender til nogle af de udfordringer man møder som ung i vores kommune og jeg vil være med til at løse de problemer for dem der møder dem nu. Mit generelle mål er at alle skal synes at vores kommune er et godt sted at leve og bo, for det skal det være for alle. Foreninger og institutioner skal fungere for dem der bruger dem og det er vigtigt at faciliteterne er i orden så man kan nyde at bruge dem. Der skal være plads til frihed og fællesskab, man skal kunne vælge til og fra. Det vil jeg være med til at sikre for borgerne i vores kommune.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De skal hjælpes der hvor de er, i nærområderne, det vil vi gerne være med til. Dette skal dog ske før vi kan tage imod flere flygtning eller lignende.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hjælpe udsatte med at hjælpe sig selv, ingen ved hvad de har brug for bedre end de selv gør. De skal have mulighed for en hjælpende hånd og komme ud af deres problemer.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten skal ikke stige yderligere, men der er mange områder i kommunen der prioriteres så derfor mener jeg ikke at det er nu der skal spares for at sænke skatten.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal ikke tvinge folk til at gøre noget de ikke har lyst til. Sport og motion er et tilbud der er til for dem der har lyst.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen hjælper dem som de har kendskab til har brug for hjælp. Det kan være svært at hjælpe nogen der måske ikke ønsker hjælp selvom de har brug for det.

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Støjen fra vindmøllerne vil være til stor gene for de borgere der skal lytte til det, og der findes jo andre steder man kan placere vindmøllerne.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mangel på genoptræning kan gøre at en borger i værste tilfælde ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet, så det er vigtigt at sørge for god genoptræning, dog er forebyggelse også vigtigt.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kan være langt til arbejde hvis man arbejder udenfor kommunen, det kan være trættende og hårdt for nogle, men der skal ses på muligheder frem for begrænsninger.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal optimeres når det kommer til klimaområdet, men optimeringen må gerne ske i forbindelse med at man alligevel skal skifte eller reparere noget, så man så vidt muligt undgår at ressourcerne skal splittes op.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt for den grønne omstilling at man sænker CO2-udledningen.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal besluttes i fællesskab om der er brug for flere hænder i institutionerne og det er noget som både forældre og pædagoger skal være en del af, de skal være frie til at vælge mellem offentligt og privat.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der var flere private ville det kunne sikre at niveauet i det offentlige blev højnet, så der blev sikret innovation og kvalitet.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes at prioriteringen er som den skal være, begge områder er vigtige for kommunen, men grøn omstilling er vigtigt.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vejene er ikke alle steder i lige god stand, og det skal selvfølgelig prioriteres, der er allerede lavet en del nye cykelstier og for at kunne opretholde en standard må man jo vedligeholde også.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ledighed er et stort problem, hvis man kan arbejde bør man også det, så man kan bidrage til det samfund vi alle lever i.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idræt er en stor del af foreningsliv og foreninger er vigtige i lokalsamfund, så det skal selvfølgelig støttes i det omfang det er muligt og nødvendigt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur er vigtigt, men der er vigtigere ting en udstillinger og koncerter, det er ikke kommunen der skal give adgang til dette.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal yde hjælp til alle elever og selvfølgelig også tage hånd om de elever der har brug for ekstra hjælp, men de "dygtige" elever skal ikke falde i niveau.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Anette Mortensen har været med til at udrette meget i sin tid som borgmester, hun har virkelig gjort det godt. Hun kæmper hver dag for at vores kommune er et godt sted for alle.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man er for den grønne omstilling så er det jo godt, det ville give god mening at inddrage et par pladser til el-biler på alle større parkeringspladser.
Curriculum Vitae

Uddannelse (3)

, ZBC, Fødevareteknologi

2021-d.d.

Student, HF & VUC Roskilde, Gymnasie

2019-2021

Bagværker, ZBC ringsted, Bageri

2015-2018

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

44
Venstre
3054
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
44
Partiet i alt
3054
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier