261552-2464ecb2.jpeg
261552-2464ecb2.jpeg
Venstre
Jan Guldberg
Født 13/1/1974 - Gift - 3 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Selvstændig Bus Vognmand
Hvorfor bør man stemme på dig?
En mere erhvervsvenlighed i Kommunen vil skabe udvikling og arbejdspladser. Det er ikke kun Næstved By der skal udvikles, der er ledige erhvervsgrunde og arealer i byer som Fuglebjerg og Tappernøje, steder som disse vil kunne bruge et tiltrængt løft og dette vil komme når vi får tiltrukket virksomheder til bl.a. de områder. Den øgede erhvervsaktivitet vil selvfølgelig give flere arbejdspladser til kommunens borgere og får man flere i arbejde kommer der også flere skattekroner i kommunekassen. De yderligere skattekroner kan man så bruge på den kernevelfærd der halter i store dele af kommunen. Så bliver der råd til bedre normeringer i institutionerne og bedre ældrepleje.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration af flygtninge og indvandrere er vigtigt for at få dem til at yde positivt på skatteregnskabet. Men pengene skal nødvendigvis ikke tages fra andre områder. Vi kan via en mere erhvervsvenlig strategi i kommunen tiltrække nye virksomheder, hvilket dermed vil give flere skattekroner i kassen til forbedringer.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der mangler tilbud på det psykiske område. Men pengene kan findes ved at Næstved Kommune bliver mere erhvervsvenlig og dermed får større indtægter.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Social udsatte i Næstved kunne godt bruge længere åbningstider i Varmestuen. Men pengene skal nødvendigvis ikke tages fra andre områder. Vi kan via en mere erhvervsvenlig strategi i kommunen tiltrække nye virksomheder, hvilket dermed vil give flere skattekroner i kassen til forbedringerne.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at borgerne får den rette genoptræning, så de dermed hurtigt kan vende tilbage til en normal hverdag. Men pengene skal nødvendigvis ikke tages fra andre områder. Vi kan via en mere erhvervsvenlig strategi i kommunen tiltrække nye virksomheder, hvilket dermed vil give flere skattekroner i kassen til forbedringer.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal CO2 udledningen nedsættes. Men pengene skal nødvendigvis ikke tages fra andre områder. Vi kan via en mere erhvervsvenlig strategi i kommunen tiltrække nye virksomheder, hvilket dermed vil give flere skattekroner i kassen til forbedringer.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved SKAL i top hvad normeringer angår. Men pengene skal nødvendigvis ikke tages fra andre områder. Vi kan via en mere erhvervsvenlig strategi i kommunen tiltrække nye virksomheder, hvilket dermed vil give flere skattekroner i kassen til forbedringer.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, men de skal opføres på en måde så det ikke genere borgere eller landskab.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi får de langtidsledige i job og med en mere erhvervsvenlig kommune vil mængden af jobs stige. Og derfor vil flere langtidsledige kunne komme i job UDEN at det koster på andre områder.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bredde idrætten i Næstved Kommune, specielt i yderområderne trænger til et gevaldigt løft, og dette skal der gøres noget ved, så det bliver mere attraktivt og dyrke idræt i kommunen. Men pengene skal nødvendigvis ikke tages fra andre områder. Vi kan via en mere erhvervsvenlig strategi i kommunen tiltrække nye virksomheder, hvilket dermed vil give flere skattekroner i kassen ti... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal tilføres flere midler, men ikke på bekostning af andre områder. Kommunen skal derimod tjene sine egne penge og få råd til mere kultur, ved hjælp af at blive mere erhvervsvenlig.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen har på flere skoler store problemer med udfordrede børn der ikke bliver hjulpet ordentligt. Men pengene skal nødvendigvis ikke tages fra andre områder. Vi kan via en mere erhvervsvenlig strategi i kommunen tiltrække nye virksomheder, hvilket dermed vil give flere skattekroner i kassen til forbedringer

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Selvstændig, Guldberg Bus ApS

2016-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

ukendt
Venstre
ukendt
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier