282725-45327571.jpeg
282725-45327571.jpeg
Venstre
Christian Olsen Bidstrup
Født 25/8/1985 - Gift - 1 barn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Områdeleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Fremtiden bringer mange udfordringer, særligt vil det blive svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft til det pædagogiske område samt pleje områderne. Idag er trivslen og arbejdsbetingelserne særligt indenfor plejeområdet i bund, - Det skal tages alvorligt, og vi skal fra byrådets side sætte en ny retning hvor medarbejderne får mere indflydelse på deres arbejdsdag. - Vi skal være danmarks bedste arbejdsplads indenfor 4 år! Det er nødvendigt at vi ser på hvordan vi driver kommune i dag, nye og smarte løsninger på opgaverne skal fremmes, og måden kommunen er organiseret på skal forandres så vi kan imødegå de fremtidige udfordringer. Landområderne skal på dagsordnen også i byrådssalen, der skal igangsættes initiativer der udvikler de mindre byer uden for Næstved By. Vores børn er vores fremtid, og de skal have den bedste start på livet, derfor skal der være bedre normeringer. Arena Næstveds koncert og eventdrift skal privatiseres, evt. sammen med lokale kræfter.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener det er bedst at forebygge også på sundheds området. Men Det er også fornuftigt at bruge midler på genoptræning af borgere der er kommet galt afsted på den ene eller anden måde.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Penge gør det ikke alene, der skal tænkes på en anden måde omkring den måde vi driver og organiserer kommunen på. Der skal eksempelvis mere fokus på Personalet, der skal skabes bedre trivsel. og så skal der fjernes ledelseslag (fra toppen).

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Penge gør det dog ikke alene, der skal tænkes på en anden måde omkring den måde vi driver og organiserer kommunen på. Der skal eksempelvis mere fokus på Personalet, der skal skabes bedre trivsel. og så skal der fjernes ledelseslag (fra toppen).

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Store vindmøller skal placeres på vandet. Solceller skal i udgangspunktet placeres på bygninger ikke i det åbne landskab.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Inden vi bruger flere penge på det jeg vil kalde "flødeskum" så skal der styr på kernevelfærds opgaverne. Idræts og fritidslivet er vigtig, men det er vigtigere at vores kernevelfærds områder bliver prioriteret først.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Inden vi bruger flere penge på det jeg vil kalde "flødeskum" så skal der styr på kernevelfærds opgaverne. Kunst og kultur er vigtig, men det er vigtigere at vores kernevelfærds områder bliver prioriteret først. Når vi bruger penge på kultur, skal det bruges til at understøtte lokale og private initiativer. Koncert driften i Arena Næstved bør eks. privtaiseres evt. i samarbej... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (8)

Områdeleder ejendomsdrift, Slagelse Kommune

2020-d.d.

Produktion og teknik koordinator, Arena Næstved

2018-2020

Projektleder, Showtech Eventgroup

2014-2018

Av-tekniker, Fjordline

2014-2014

Projektleder, Showtech Event Group

2013-2014

Productmanager, Benum Nordic

2012-2012

Produktionsleder, Teaterbygningen

2009-2011

Adm. Direktør, Light-Sound.dk / CO&CO ApS

2005-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

92
Venstre
7800
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
92
Partiet i alt
7800
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier