261209-13bb159a.jpeg
261209-13bb159a.jpeg
Venstre
Mikkel Agerskov Jørgensen
Født 22/9/1992 - Gift - Ingen børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Overassistent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg synes, at Næstved har mange fantastiske træk og elementer, som er værd at fremhæve og mange parametre, som stiller kommunen stærkt. Jeg vil faktisk gå så langt, som til at sige, at vore kommune kan måles med en som Aalborg, hvor jeg selv har boet, vi har det samme udviklingspotentiale. Derfor er min mærkesag at få Næstved frem, få byen og kommunen i gang! Lad os sammen se det gode, få skabt grobund for nye potentielle investorer, der kan trække flere arbejdspladser til byen. Lad os udvikle bymidten og gøre byen endnu mere attraktiv at tilvælge for potentielle førstegangskøbere, få skabt kultur i særklasse og få løsrevet kommunen fra tilskud fra andre kommuner. Jeg tror på, at vi kan, men det kræver, at vi tør drømme og tænke stort. Alternativet er at vores kommune vil fortsætte det socialdemokratiske overdømme, som i forvejen har stået på i over 100 år. Jeg har set bagsiden af byskiltet, men jeg valgte forsiden til.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration er en utrolig vigtig del af det at være dansker og bo i Danmark. When you are in Rome siger et gammelt ordsprog.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i forvejen et ned prioriteret sundhedsområde, der er ingen grund til at tage penge fra dette.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De danske borgere beskattes rigeligt i forvejen, vi skal ikke gå til valg på at beskatte kommunens beboere endnu mere.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved Kommune har været præget af den samme styring i for mange år. Poltik skal ikke være kantet med skænderier i pressen, men man skal vide at der er forskel på Enhedslisten og Venstre.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal ikke gå ind og sikre at borgerne skal dyrke mere motion. Dog kunne det være en ide at tilbyde gode rammer og faciliteter som borgerne kan benytte.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange sider til dette. Mange mennesker kan klare sig selv, men de skal have det rigtige hjælp og støtte eksempelvis på jobcentret. Vi skal motivere og bane vejen for at borgeren kan stå på egne ben udenom kommunen.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele er principielt vigtige områder.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har selv oplevet en, for at sige det mildt, utilstrækkelig indsats fra kommunens jobcenter. En målrettet og seriøs indsats fra sagsbehandlerne er nødvendig for, at kunne hjælpe folk videre. Næstved er placeret på plads nummer 35 ud af 98 kommuner i forhold til personer på overførselsindkomst. Det er ikke skidt, men det skal være meget bedre.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den skal i hvert fald ikke sættes op. Det er i forvejen dyrt at være ejer af fast ejendom. Vi skal have flere penge i kommunekassen, men ikke gennem at gøre det dyrere at være næstveder.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I forhold til kommunens størrelse er CO2 niveauet ikke i den høje ende. Den grønne omstilling er vigtig, men hvis vores kommune ikke skal gå helt i stå er det ikke her at kronerne skal placeres.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere udgør ikke et problem for lokalsamfundet, hvis de blot integreres. I det hele taget fylder flygtninge og indvandre debatten for meget. Det er absolut ikke dér at vi har behov for at sætte ind nu.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere private aktører eller en granskning af måden vores ældrepleje bliver drevet på vil kunne belyse mange punkter, hvor der er spildtid for personalet.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil mene pengene er til stede, men der bliver prioriteret forkert. Flere penge er ikke altid løsningen på alle verdenens problemer, men derimod et kritisk kig på den daglige drift. Mon ikke der gemmer sig meget spildtid ude i institutionerne.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ingen tvivl om at den grønne omstilling er vigtig, men den skal implementeres uden at være til gene for andre.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enegang er aldrig at foretrække. Hvis flere private aktører vil tilbyde deres services i ældreplejen, skal de have muligheden for at hjælpe vores ældre borgere.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En veludviklet infrastruktur er en absolut nødvendighed for at sikre vækst i kommunen. Vi kan ikke være tjent med et hullet vejnet.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At have et arbejde er en stor glæde, at have noget at stå op til hver dag giver så meget til hverdagen. Det kræver en langt bedre indsats fra jobcentrene en der ydes i dag. Personer bliver parkeret på overførselsindkomst, hvilket er uacceptabelt. De skal have et venligt skub tilbage på arbejdsmarkedet; det skaber værdi i hverdagen til den ledige.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Til min glædelige overraskelse foregår der mange interessante kulturelle begivenheder i byen. Min udfordring har været at finde frem til dem. Derfor kan det være en ide at skabe mere opmærksomhed på begivenhederne.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En del af at bo på landet er landbruget. Landbruget og erhvervslivet skal ikke generes på den baggrund.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene vil være mere anvendelige til at tiltrække nye borgere eller arbejdspladser, som er virkelig tiltrængt i kommunen. Får man opprioriteret dette vil udligningskronerne komme ned og det er langt vigtigere at gøre kommunen selvstændig.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal el-standere tilbydes, men det skal være tilpasset antal ejere af el-biler.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (4)

Overassistent, Erhvervsstyrelsen

2021-d.d.

Administrations Manager, Byens Ejendom

2019-2020

PA, Docken

2018-2020

Projektkonsulent, Jysk Pension

2018-2018

Uddannelse (1)

Kandidat, Aalborg Universitet, Kommunikation

2012-2017

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

78
Venstre
7800
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
78
Partiet i alt
7800
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Socialområdet
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier