261186-82e2d146.jpeg
261186-82e2d146.jpeg
Venstre
Christian Brøndum
Født 4/6/1953 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Freelance
Hvorfor bør man stemme på dig?
Borgerne skal træffe deres egne valg. Næstveds politikere og ansatte skal gøre, hvad de kan, for at borgernes ønsker imødekommes. Det betyder, at vores kommune hjælper, når forældre ønsker at oprette en friskole. Forældre skal have den økonomiske håndsrækning, som lovgivningen tillader, til at passe egne små børn. Valgfrihed betyder lidt mere besvær for kommunen, men børnenes trivsel er vigtigst. Byrådet skal invitere til at åbne friplejehjem, så borgerne kan vælge andet end kommunens tilbud. Antallet af ældre stiger stærkt i de kommende år, så vi får brug for alle kræfter, også de private, til pleje og hjemmehjælp. I Næstved er det ikke kommunen, der har nogle borgere. Det er omvendt. Her er det borgerne, der har en kommune. Bliver jeg valgt, får du en stærk stemme for din ret til at vælge selv.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration skal først og fremmest ske via beskæftigelse.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Se ovenfor.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt i en tid med høj beskæftigelse skal der stilles præcise krav til ledige, uanset etnicitet, om at påtage sig de ledige job.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En målrettet brug af konkurrenceudsættelse, selvejende og private institutioner og mere effektiv administration skal skaffe økonomisk råderum til skattenedsættelser, som vil føre til øget vækst, tilflytning og beskæftigelse.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvor der er økonomi og CO2-besparelse at hente, skal kommunen iværksætte bla. bygningsisolering mv.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved er ikke belastet af ghettoområder. Men også i Næstved skal beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere sættes i vejret via kontante krav om at tage tilbudt job eller miste offentlig forsørgelse.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men bedre normeringer gør det ikke alene. Vi skal ansætte dygtigere ledere, der kan skabe et godt og solidarisk arbejdsmiljø, hvor de ansatte kun melder sig syge, når de er det.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved er en geografisk stor kommune, og skal levere sin del af den grønne omstilling. Det er der plads til.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nuværende røde flertal synes uinteresseret i at invitere private aktører til at bidrage til pleje af de flere tusinde ekstra ældre, der vil krævemange ekstra hænder.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vedligeholdelse og nyanlæg af veje og cykelstier er påtrængende, så svaret er et både-og. Pengene tages fra bla. Jobcenteret.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal facilitere kunst og koncerter hvor det er muligt. Men kommunen skal ikke optræde som koncertarrangør.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (7)

Journalist, redaktør, Berlingske

1992-2016

Informationschef, DONG

1988-1992

Journalist, tillidsmand, Dagbladet Børsen

1985-1988

Pressechef, Dansk Arbejdsgiverforening

1982-1985

Journalist, Berlingske

1980-1982

Journalist, Dagbladet, Ringsted

1979-1980

Journalist, Næstved Tidende (Sjællandske)

1977-1979

Uddannelse (2)

Journalistuddannelse, Danmarks Journalisthøjskole

1973-1977

Student, Herlufsholm

1966-1973

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

142
Venstre
7800
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
142
Partiet i alt
7800
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre