260437-03190aa8.jpeg
260437-03190aa8.jpeg
Liberal Alliance
Robert Helstrup Hansen
Født 21/6/1960 - Gift - 4 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Senior Underwriter
Hvorfor bør man stemme på dig?
Måden at skabe et bedre Næstved, er ikke igen og igen at omrokere de eksisterende midler, men at skabe flere, altså vækste. Der skal flere penge til Næstved. Skab først rammerne for den attraktive kommune – det vil på sigt øge tilflytning og erhvervsudvikling. Kun herved gives midlerne til at opfylde alle ønskerne – ”mærkesagerne” Infrastrukturen: Let transport til og fra arbejde, let adgang for erhvervstransport – Motorvej og markant bedre offentlig transport – for hele kommunen. Forvaltning: Mindre bureaukrati og mere tillid – borgerne i centrum. De sparsomme ressourcer skal bruges på borgerrettet handling, ikke på at og flytte celler i regneark. Ansvarlighed: Beslutninger kræver overvejelser. ”Need to have” før ”nice to have” – Kernevelfærd først prestigeprojekter, når der er overskud til det. Skoler og pasning: Slut med forringelser…Prioriter familierne, de små og de lidt større, og lad skolerne bestemme selv, hvor det overhovedet er muligt.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må være den enkeltes ansvar at integrere sig - De basale tilbud skal være på plads, men ikke mere...

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nytter ikke at flytte rundt på krummerne.... Hvis man skal oprette nyt, må man finde nye midler - som f.eks. en del af de øgede udligningskroner...

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et umuligt spørgsmål - hvilke kommunale områder... Der kunne sikkert findes områder, hvor der kunne spares, det er i høj grad et spørgsmål om hvor.... skoleområdet - nej, pasning - nej - kultur - måske...

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved er skattemæsigt ikke en dyr kommune - og der er mange andre udfordringer end skatten - skatten skal ikke sættes op, og på sigt gerne ned - bare ikke nu. Det er vigtigere at bruge pengene rigtigt, end blot kræve flere op.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med undtagelse af seneste byrådsmøde, der mere bar præg af skolegårdsslagsmål. Det er snart vigtigere at "være med", end stå udenfor - uanset man faktisk er imod - det er tamt...

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lad det være op til borgerne - det er ikke et kommunalt anliggende - det står enhver frit for at gå en tur.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke nødvendigvis kun et kommunalt anliggende, men en generel fejl i vores samfund - for mange muligheder, for lidt ansvar - det er blevet et spørgsmål om, hvad man har ret til snarere end hvad man har behov for...

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis valget står mellem forebyggelse eller helbredelse, må forebyggelse være klart at foretrække....

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er tydeligvis udfordringer på området, men også mange meninger - omvendt virker det også som om tolerance tærsklen varierer en del.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et glimrende middel til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Næstved. Men igen er det et spørgsmål om timing....Kommunens økonomi er ikke til skatte/afgift lettelser pt.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal optræde ansvarligt, og begrænse CO2 hvor det giver mening - men uden en global overordnet plan er det ren symbolpolitik.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

nogle er et problem - nogle en ressource - tror ikke man kan generalisere. Vigtigt er det, at der gælder de samme regler, ansvar og forpligtelser for alle.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Eksemplerne viser det...

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børnene er fremtiden - de skal behandles ordentligt - samme med pædagogerne...

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør reelt set ikke være op til kommunen at føre klimapolitik - der bør lægges en overordnet og langsigtet plan fra centralt hold... man kunne f.eks. begynde at regne på, hvor mange km2 solceller der skal til at forsyne DK - eller vindmøller...

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En balance - vi kan ikke leve af grønne områder, men derimod af erhverv og arbejdspladser. Men - alt med måde...

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at kommunens infrastruktur er i orden - Der er sikkert visse cykelstier, der burde have højere prioritet en visse veje - og vice versa... så det er ikke et sort/hvid spørgsmål.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen bruger allerede en del penge - det handler nok mere om indstilling, og indsats end om penge. Noget tyder på, at processer og procedurer trænger til en gennemgang - så kan det være resultaterne viser sig.. Det er en stor fejl at antage, at alle problemer kan løses blot ved at tilføre flere penge. Brug pengene rigtigt i stedet for blot at kræve flere...

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør kun i begrænset omfang være en kommunal opgave. Basale faciliter som idrætsanlæg bør stilles til rådighed -resten må være op til klubberne og den enkelte.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør kun i begrænset omfang være et kommunalt anliggende.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolen er til for alle - og der skal være plads til alle. Naturligvis må der foretages en prioritering, men det er vigtigt, at man ikke fokuserer entydigt på de udfordrede - ressourcestærke elever må ikke tabes.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt med måde...Der er ulemper også i byerne - biler, nattestøj, tog m.v. - det er et spørgsmål om prioritering og valg, der som alle valg har en konsekvens.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mon ikke der er nogle skoler eller daginstittutioner, der også kunne bruge ressourcer...

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

... ellers bliver det nok vanskeligt på sigt at slippe de fossile brændstoffer
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommer meget an på hvilke andre områder - men infrastrukturen herunder den kollektive trafik, er nødvendig for erhversvudvikling.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør grundlæggende være den enkeltes valg - men også med det sigte, at uddannelser skal sikre beskæftigelsen.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Yderområderne skal styrkes - helt generelt, og ikke blot "kulturelt"

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

det kræver en grundig analyse af, hvad der giver mening - at plastre naturen til med vindmøller og solceller beskytter ikke overordnet set natur og meget... Vigtigt at se på helheden

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger noget af alvoren og omfanget.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

OK med med brugerbetaling, men så skal skatten tilsvarende sænkes

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at der er et "lokalt" beredskab - men ikke nødvendigvis et fuldt fungerende sygehus.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bør være forældrenes/elevernes valg, ikke regionernes...

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er svært at udvikle erhverv uden infrastruktur - men naturligvis skal udviklingen også prioriteres - det er ikke enten/eller, men både/og

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

sygehusene skal koncentrere sig om kerneopgaverne, og overlade det mulige til private virksomheder..

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommer helt an på hvilke andre områder...

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I begrænset omfang

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den prioritering må komme ud fra en lægefaglig vurdering af, hvor ressourcerne er bedst brugt

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal tænkes nye løsninger - ellers risikerer man at isolere yderområderne...

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vel i den grad kernevelfærd, at alle har lige adgang

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne er et fordyrende administrativt led og bør nedlægges. Opgaver der kan udliciteres skal udliciteres..den offentlige sektor skal være mindre, ikke større

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det giver mening - emailkonsultation er et OK eks. på, at man kan spare både tid og penge..

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen - det er ikke sort eller hvidt, men en prioritering der bør ska på baggrund af en faglig vurdering af, hvor ressourcerne gøre mest nytte.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

spidskandidat Byrådet

2020-d.d.

Medlem af bestyrelsen LA Næstved

2018-d.d.

Erhvervskarriere (3)

senior Underwriter, Codan Marine

2007-d.d.

Underwriter, projektkonsulent, projektleder, skadebehandler, Forsikring

1987-2007

Reserveofficer, Søværnet

1983-1987

Uddannelse (3)

Systemudvikler, projektleder, IBM / Internt, IT / Forsikring

1996-1999

Løjtnant, Søværnet, Reserveofficer

1983-1984

styrmand / skibsfører, Dannebrog Rederi & Marstal Navigationsskole, Søfart

1977-1982

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

ukendt
Liberal Alliance
ukendt
Kommunalvalg 2021

ukendt
Liberal Alliance
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier