227280-ebedb3b5.jpeg
227280-ebedb3b5.jpeg
Alternativet
Jan Allan Andersen
Født 10/10/1961 - I parforhold men ikke samboende - 4 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Socialpædagog og STU Underviser
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi er alle nødt til at ændre vores tilgang til vækst-ideologien, for at vi kan sikre en bæredygtig udvikling af vores fælles klode. I givet fald vil jeg i byrådet være en stemme for, at alle beslutninger vurderes efter de 3 bundlinier: Grønne, Sociale, Økonomiske Men vi er nødt til at gøre det på en social ansvarlig måde, således at også udsatte borgere og andre med udfordringer i livet, fortsat kan have et værdigt liv. Det nytter ikke med papirsnormeringer på daginstitutionsområdet, det får vores børn hverken glæde eller nytte af. Derfor skal vi have reelle minimumsnormeringer på institutionsniveau, ikke på et gennemsnitligt kommuneniveau. Borgere med behov for hjælp og støtte fra det offentlige system, hvad enten det er pga. sociale, sundhedsmæssige eller andre udfordringer, møder alt for ofte mange forskellige mennesker i systemet. I stedet bør man have én fast kontakt i systemet, der så vidt muligt følger en hele vejen, og når nødvendigt formidler kontakten til fagprofessionelle
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Medlem af Vedtægtsudvalget

2019-d.d.

Forperson

2020-d.d.

Forperson

2018-2020

Erhvervskarriere (8)

STU Pædagog, Næstved Kommune

2020-d.d.

Social Pædagog, Region Hovedstaden Psykiatri, Bispebjerg

2003-2019

Daginstitutions Pædagog

2001-2003

SFO Pædagog

2000-2001

Bogholder

1987-1995

Bogholder

1986-1987

Bankassistent

1984-1986

Bankelev

1982-1984

Uddannelse (4)

Pædagog, Højvangseminariet, Glostrup

1997-2000

1-årig Højere Handelseksamen, Niels Brock, Nyropsgade, København

1981-1982

Matematisk-Samfundsfaglig Studentereksamen, Amtsgymnasiet i Greve

1978-1981

Realeksamen, Vibeholmskolen, Ishøj

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

67
Alternativet
109
Kommunalvalg 2021
Alternativet
Personlige stemmer
67
Partiet i alt
109
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed