281193-ca91cd66.jpeg
281193-ca91cd66.jpeg
Nye Borgerlige
Thomas Pedersen
Født 21/7/1970 - Enlig - 1 barn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Pædagog
Hvorfor bør man stemme på dig?
Det er tid til at ryste posen. En decentralisering med borgernære beslutninger og frie arbejdsgange, vil bringe flere områder i spil, både by og land. Arbejdsglæden hos den enkelte vil stige med mindre kontrol og mere ansvar. Mastodonter som eksempelvis jobcentrene skal væk og folks situation skal afklares. Erhvervslivet mangler arbejdskraft og skal have mulighed for at ansætte uden det bliver en "forløbsmølle". Både borgere og erhvervsliv skal have bedre muligheder. Mens vi venter på motorvejen, kan vi kigge på kommunens yderområder, der ligger tæt på de eksisterende motorveje. Der kan med fordel skabes job og muligheder til yderområderne. Der kan med fordel kigges på erhverv inden for genanvending og lignende, da miljøområdet har størst fordel af frie initiativer og ikke tvang.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration er et personligt ansvar.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er regionernes område. Tanken er smuk men vil give forvirring. I stedet skal man presse regionerne til bedre tilbud.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Se tidligere.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lavere kommuneskat er med til tiltrække pengestærke borgere, men det skal ikke stå alene og en motorvejsforbindelse er stadig den store hurdle.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et personligt ansvar.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke kritik af borgerne, men systemet. Jobcentrene alene fodrer sig selv med klienter og fastholder folk i årevis.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal ikke flyttes rundt mellem tilbudene, men skal komme fra en slankning af administration og konsulenter.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene skal nedlægges. De fastholder borgere i usikre og usunde forløb.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er stadig en lille del af verdens befolkning. Klimatiltag har den bedste virkning hvis de kommer fra innovation, hvor erhvervslivet kan eksportere de gode ideer ud i verden.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration er et personligt ansvar og skal ikke betales af kommune/stat.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De enkelte medarbejdere skal have mere medbestemmelse.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal bare være enig om at det ikke skal tages fra de varme hænder andre steder. Et ukritisk ja til spørgsmålet kunne ende med en overførsel af varme hænder, der skal administreres og måles på, indtil vi ender med færre varme hænder et sted, uændret tilstand i daginstitutioner og 1 til 2 ekstra djøf/konsulenter.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal tænke sig om med gensyn til opstilling af store projekter af vedvarende energi. I stedet kan man sætte decentrale solceller på kommunale bygninger og hos de borgere der vil, suppleret med strøm fra de forholdsvis rene danske kraftværker og udenlandske værker, gerne atomkraft.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En renovering af et stykke vej er ofte til fordel for cyklisterne også.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene skal væk og folks situation skal afklares.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er vigtigere områder der skal prioriteres her og nu.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man bliver nødt til at tage midlerne til særligt udfordrede børn fra en central pulje. Skolerne er udfordrede nok som det kører nu.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De ekstra millioner der er tilført kommer fordi vi er en kommune med dårlig økonomi. Lad os bruge pengene på socialt udsatte, børn og ældre. Ikke på vilde projekter, medmindre de er fremmende for vores erhvervsliv, der jo er grundlaget for fremtidig velstand.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en balancegang. Der kommer flere elbiler, men er elnettet bygget til den større belastning?

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bliver ikke prioriteret for højt, men hele systemet og beslutningsprocessen burde forenkles.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (2)

Pædagog

2007-d.d.

Soldat

1997-2005

Uddannelse (1)

Bachelor, Hindholm, Pædagog

2003-2007

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

126
Nye Borgerlige
2938
Kommunalvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
126
Partiet i alt
2938
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn