164412-afbc1bec.jpeg
164412-afbc1bec.jpeg
Radikale Venstre
Rasmus Eliasen
Født 15/11/1981 - Gift - 3 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Gymnasielærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er 39 år, far til tre små børn og arbejder til daglig med unge mennesker. Unge mennesker er fantastiske, fordi de på trods af corona, klimaforandringer og andre store problemer alligevel tror på fremtiden. Ungdommen bør forvente af os voksne, at vi også tænker på fremtidens generationer. Derfor ønsker jeg at ændre Næstved i en grønnere retning. Næstved skal blive mere klimabevidst og bæredygtigt. Vores byer skal indrettes med mere fokus på de bløde trafikanter og plads til byliv. Der for skal der være 40-km-zoner på villaveje, sikre skoleveje, mindre asfalt og flere rekreative områder med legepladser og plads til udeliv. Vi skal prioritere vores daginstitutioner og skoler, så børnene får en god opvækst i Næstved. Og vi skal gøre mere for at bevare og beskytte den unikke natur, som vi har fået i arv fra tidligere generationer, og som vi skal give videre til fremtidens i endnu bedre stand. Og...Næstved skal have et havnebad.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration af flygtninge og indvandrere er en vigtig opgave. Det er et problem for både samfundet og den enkelte nyankomne, hvis man havner på kontanthjælp. Det er en rigtig god investering, hvis vi gør noget ekstra for at integrere flygtninge og indvandrere.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykisk sygdom skal tages alvorligt. Det er fællesskabets opgave at tage sig af dem, der har det svært.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Velfærdssamfundet blev skabt for at tage sig af de svageste. Det princip skal også følges i vores prioriteringer.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten i Næstved er på landsgennemsnit og under gennemsnittet i Region Sjælland.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt er der en fin debat i Næstved, men på nogle områder er der for stor enighed. Og så sker der ikke noget. F.eks. har områder som klima og bedre cykelforhold ligget helt stille, fordi der ikke har været nogen i byrådet, der har kæmpet for de sager. Vi skal dog også glæde os over, at vi ikke har tilstande som i Slagelse for fire år siden.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil gerne have kigget på, hvordan skattepengene bliver brugt på dem, der allermest brug for det. Skal man f.eks. have kommunalt betalt rengøring, selvom man godt kan betale for rengøringen selv?

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er i forvejen ret mange krav til arbejdsløse. Jeg vil ikke indføre flere. Måske skal man ændre sit syn på arbejdsløse?

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det kan jeg ikke se nogen grund til. For så skal vi spare på velfærden, og den har det ikke for godt.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bliver nødt til at gøre en større indsats på dette område. Vi har en forpligtelse over for fremtidens generationer.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved har heldigvis ikke så store integrationsproblemer som andre steder. De folk med migrationsbaggrund, som jeg kender til, bidrager positivt til lokalsamfundet og smiler altid til mig. Jeg synes, det er et mærkeligt formuleret spørgsmål.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den offentlige sektor har været udsat for et hav af effektiviseringsforsøg med mildt sagt svingende resultater. Jeg er ikke tilhænger af flere. Jeg tror ikke på, at man kan vride mere kvalitet ud af de ansatte på den måde.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der var flere voksne i fattigfirsernes daginstitutionerne, end der er i dag. Vores materielle velstand har aldrig været større, men vores omsorg for de mindste har ikke fulgt med. Det kan vi godt gøre bedre.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved har også et ansvar for at bekæmpe klimaforandringerne. Det skal dog ikke blive på bekostning af naturskønne områder. Derfor skal man overveje grundigt, hvor vindmøller og solcelleanlæg skal placeres. Nylandsmose er f.eks. en dårlig placering til et solcelleanlæg. Her bør man arbejde på naturgenopretning, som også kan nedbringe CO2-udslippet.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke altid en god idé at privatisere. Nogle gange, men bestemt ikke altid, sparer man nogle penge i et excel-ark. Men der forsvinder noget nærhed, kvalitet og omsorg i processen.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved har de sidste ti år fjernet langt mere natur, end vi har skabt. Vi skal også her tænke over, hvad vi afleverer til fremtidens generationer. Derfor skal vi frede flere områder - bl.a. kan vi gøre Susåen, Dybsø Fjord og Karrebæk Fjord til Naturnationalpark.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved Kommune har nedprioriteret cykelstier og cykelsikkerhed i den sidste periode. Næstved Kommune bruger langt færre penge end andre kommuner på cykelstier. Bedre cykelforhold er en af mine mærkesager. Så det punkt er jeg helt uenig i. Hver gang en af os kører en km på cykel, sparer vi samfundet for 8 kr. Det skyldes, at cyklen ikke forurener, slider ikke på asfalten, bru... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langtidsledige skal hjælpes i job, men vi bruger ret mange penge på at piske folk rundt i et kontrol og system-cirkus. Det gør ingen gavn, hverken for kommunekassen eller for den enkelte borger.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Inklusion kan være godt, men når problemerne bliver for store, skal den enkelte lærer ikke både passe en hel klasse og være speciallærer på samme tid.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Landbruget har udviklet sig i en stadigt mere industriel retning. Jens Hansens bondegård eksisterer ikke længere. Det er ofte store industrianlæg, der i stigende grad ejes af udenlandske kapitalfonde. Vi skal som politikere være meget mere opmærksomme på, hvad der sker på landet, og vi har som samfund ret til at regulere, så man også kan bo og nyde livet på landet i fremtiden.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt generelt mener jeg, at de ekstra millioner skal gå til at løfte velfærden for dem, der har brug for det. Det betyder også de udsatte i kommunen.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Gymnasielærer

2008-d.d.

Uddannelse (1)

Cand.mag., Tysk og Historie

2002-2008

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

155
Radikale Venstre
2421
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
155
Partiet i alt
2421
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier