279879-dd2a343a.jpeg
279879-dd2a343a.jpeg
Enhedslisten
Simon Mundus
Født 17/3/1979 - Gift - 2 børn - 4160 Herlufmagle
Nuværende stilling: Miljørådgiver
Hvorfor bør man stemme på dig?
Kommunen bør være 100% økologisk. Og vi kan starte med at alle kommunens arealer bliver drevet uden brug af sprøjtegift. Kommunen udfører mange hørringer. Men der er behov for at der også rent faktisk bliver lyttet til hvad borgerne har at sige.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved ikke hvordan kommunens integrationsarbejde fungerer pt.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig i akuttilbud. Jeg er ikke enig i præmissen at midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt enig i at de socialt udsatte grupper skal have hjælp, men jeg tror ikke at det vil ske på bekostning af andre områder.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tvært imod burde vi hæve skatten hvis vi fik lov. Så kunne vi skabe meget bedre velfærd for kommunens borgere, hvilket vil betyde meget mere end 0,5% mere i skat

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved ikke nok om hvordan kommunen gør det pt.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke indtryk af at kommunen hjælper ret mange som ikke har brug for hjælp.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvom det ikke altid føles sådan så er boligejerne ikke dem som har det hårdest.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig i at vi skal sænke CO2 udledningen, men er ikke enig i at det nødvendigvis går ud over andre områder.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle mennnesker udgør en ressource. Det er bare forskelligt hvor nemt man kan drage nytte af ressourcen

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede sparet så meget på området så der er nødt til at blive brugt flere penge hvis man vil have bedre ældrepleje

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har længe været Enhedslistens mærkesag med bedre nomeringer. Det er det fortsat

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes hovedsageligt at solceller hører til på tage og bygggeri. Vindmøller bør der bygges flere af. Men selvfølgelig i respekt for de omkringboende.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt med cykelstier

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere kommuner har vist at flere sagsbehandlere som har tid til at hjælpe de ledige faktisk er en god investering

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Penge til kultur bør overvejende gå til kunst og folkeoplysning, mens kommercielle arrangementer bør kunne financiere sig selv.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal saærligt udfordrede børn have hjælp, men det skal ikke ske på bekostning af andre elever.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi burde slet ikke have svinefabrikker, som ikke gør noget for miljø, sundhed eller dyrevelfær

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange ting man kunne bruge pengene på, men kommunens udsatte ville da være et godt sted at starte

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke en el-bil så jeg ved ikke om der er mangel på pladser til el-biler.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Bestyrelsesmedlem

2019-2021

Erhvervskarriere (3)

Miljørådgiver

2021-d.d.

Jordforureningsmedarbejder, Region Sjælland

2021-2021

Jordforureningsmedarbejder, Vordingborg Kommune

2016-2020

Uddannelse (1)

Cand. Scient i Agricultural Development, Landbohøjskolen

1999-2006

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

145
Enhedslisten
1684
Kommunalvalg 2021
Enhedslisten
Personlige stemmer
145
Partiet i alt
1684
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik