282129-acaadf57.jpeg
282129-acaadf57.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Tine Pedersen
Født 24/9/1963 - Enlig - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Receptionschef/Hotel
Hvorfor bør man stemme på dig?
Næstved kommune skal være attraktiv at bo i - og skal tilvælges af nye udefra, - og vi skal gøre det muligt for de unge at få spændende jobs efter endt uddannelse i de større byer. De skal have lyst til at bo her, derfor skal der tiltrækkes virksomheder med udviklings potentiale og ligeledes skal kulturlivet være mangfoldigt og spændende for både børn og voksne. Ligeledes skal infrastrukturen ind og ud af byen udvikles, udvidelse af Rønnede landevejen er en absolut nødvendighed. Vi skal gøre os umage for at blive en kommune - som appellerer til børnefamilierne. Derfor skal vore daginstitutioner også være velfungerende. Jeg kunne godt have en ambition om at vi gik foran og viste andre, hvad der skal til for at blive en kommune som de andre "kigger efter" og opsøger for at få viden og indsigt i god trivsel for den enkelte borger, unge som ældre.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, ikke på bekostning af andre områder. Der skal sættes ind - og vi skal som kommune gøre en indsats for integrationen, i form af sprogundervisning og andre tiltag som kan gavne flygtning og indvandrere. De skal alle have en chance og vise at de vil og kan, jeg er sikker på der er mange ressourcer at hente hér.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

ikke på bekostning af andre sundhedsområder!

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke på bekostning af andre områder, nej.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal nye øjne på de kommunale budgetter, der må være en regnefejl et sted.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er muligt det sådan ud udefra, men hvis du læser det enkelte parties mærkesager og politiske ambition, vil du tydeligt kunne se forskellen.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er rig mulighed og mange tilbud allerede til både unge og ældre for at udfordre krop og sjæl. Nogle unge og ældre har muligvis brug for en opfordring og blive sat igang, men det behøver ikke koste penge.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgsmålet er ikke forstået.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der gøres en indsats for at få ledige i arbejde, og de der virkelig vil, får også et job, måske ikke ønskejobbet, men dog muligheden for at få erfaring og en hverdag med indhold.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

se tidligere svar om dette emne.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have undersøgt, hvorfor der er så højt sygefravær blandt netop denne faggruppe, pædagoger og medhjælpere, og sætte ind med evt flere medarbejdere, f. eks. ufaglærte/varme hænder. Det er vigtigt at de små børn får et godt afsæt i livet. Der skal være tid til omsorg og leg HVER DAG!

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

der skal taget hensyn til beliggenhed og eksisterende boligområder - ikke for enhver pris.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Konkurrence er sundt.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

VI SKAL beskytte grønne områder, men mener bestemt at vi sagtens kunne bygge boligbyggerier tæt på de grønne områder, så at der skøn udsigt og mulighed for at udfolde sig i de grønne områder for børnefamilier og ældre.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej Cykelstier i kommunen skal have højeste prioritet a h t sikkerheden for både skolebørn og øvrige cyklister og på sigt også for at tiltrække cykelturismen, som jeg er sikker på vil blive mere populært i fremtiden. Danmark har en fantastisk natur og gode overnatnings muligheder i form af vandrehjem og campingpladser. Der mangler blot gode cykelstier fra sted til sted. :-)

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være både sjovt, spændende at bo i Næstved kommune, et alsidigt kulturliv er berigende for ung som ældre, vi kan som kommune godt satse mere på dette område og dermed blive en attraktiv kommune at bosætte sig i, mener bestemt det er en god investering. Lige så vigtigt som at have gode daginstitutioner.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, jeg mener vi skal gøre kommunen attraktiv med gode initiativer på netop dette område, det betyder meget for trivsel og udvikling for den enkelte borger, at der er lidt for enhver smag og pengepung.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej det bliver ikke på bekostning af øvrige elever!

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

der er også gener ved at vælge at bo i byen, såsom støj - og lugtgener.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil kigge på vore daginstitutioner også, hvor giver penge bedst mening

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det går for langsomt med etableringen af disse ladestandere, i forhold til salget af elbiler.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

receptionschef, HOTEL NIELS JUEL, Køge

2014-2021

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

75
Det Konservative Folkeparti
6665
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
75
Partiet i alt
6665
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier