164628-6d3a237a.jpeg
164628-6d3a237a.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Kristoffer Larsen
Født 26/7/1994 - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Vandløbsmedarbejder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Beslutningerne på folkeskoleområdet har været besat af voksne mennesker, som ikke kan sætte sig i elevernes sted. Derfor vil jeg arbejde for et styrket elevdemokrati i Næstved Kommune. Vi skal nemlig inddrage eleverne i beslutningerne der tages på deres område - de er trods alt hverdagens eksperter, og vi skylder dem at lytte til dem og deres holdninger! Når det kommer til naturen i Næstved, så mener jeg, at vi har en masse skøn natur, som er værd at passe på. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan gøre mere. Jeg vil arbejde for, at vi får fritlagt mere natur i kommunen. Det skal ske gennem et samarbejde mellem kommunen og landmændene, som har den jord, der kan omdannes til natur. Slutteligt skal man stemme på mig, fordi jeg holder af det brede teknik- og miljøområde. Der er ikke noget federe end at planlægge nye affaldsordninger, naturplaner og trafikreguleringer! Det er nørdet, men det er fandeme fedt!
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere, men ikke på bekostning af andre kommunale områder.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen tvivl om, at der er behov for mere opmærksomhed på psykiatrien. Derfor vil jeg mene, at såfremt der kan findes midler, som kan tildeles psykiatrien, skal de tildeles. Dog vil jeg mene, at det mere er et spørgsmål til regionerne eller staten, da det er generelt og ikke kun i Næstved Kommune, at der er behov for mere opmærksomhed på området.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De socialt udsatte gruppe i Næstved Kommune skal have den nødvendige hjælp. Men det må ikke være på bekostning af andre kommunale områder. Er der behov for flere penge på området, skal det undersøges hvor de penge kan findes. Er der behov for en anden struktur på området, for at effektivisere området, skal det undersøges.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener faktisk, at vi har et ganske fint skatteniveau i Næstved Kommune. Jeg vil hellere spare på nogle områder, såsom kommunens meget store administration, for på denne måde at løsrive økonomi til andre områder/projekter.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enighed er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men jeg oplever, at der bliver søgt mange kompromiser i Næstved Byråd, hvilket gør det svært at skelne mellem partierne. Jeg vil arbejde for, at mine og mit partis holdninger vil kunne ses tydeligt i alle aftaler, som jeg skulle stemme for - jeg vil ikke stemme for en aftale, hvor der ikke er sat et tydeligt konservativt præg.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen kan sagtens arbejde for at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne. Men dette kan sagtens foretages uden at tage penge fra andre områder. Kommunen har massere af tilbud til borgerne i forvejen, og jeg mener ikke at det er af høj prioritet, at afsætte flere penge til mere fysisk aktivitet bland borgerne.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi bruger færre penge på forebyggelse, skaber vi større udgifter til genoptræning. Derfor skal der findes en balancegang mellem udgifterne til forebyggelse og genoptræning.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter min uddannelse, gik jeg arbejdsløs i halvanden måned, hvilket ikke er lang tid. Men undervejs blev jeg tilbudt erhvervspraktik i en sjællandsk kommune. For at dette kunne blive en realitet, skulle jeg have tilladelse fra jobcentret. Men min sagsbehandler var på ferie, og efterfølgende blev mit møde med sagsbehandleren aflyst. Ingen andre på jobcentret kunne give mig en ti... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal sænke CO2-udledningen, ingen tvivl om det! Men det skal ikke ske på bekostning af andre områder. Tvært imod, så er jeg sikker på, at der kan findes en måde hvorpå der både sker en CO2-reduktion samt en økonomisk besparelse. Det kan både være på kommunale bygninger, hvor der kan etableres en masse solceller til el- eller varmeproduktion - dette sparer penge på en... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det mener jeg ikke. Jeg mener at flygtninge og indvandrere skal deltage aktivt i samfundet, eksempelvis gennem uddannelse og arbejde - der skal bidrages til samfundet på ligefod med alle andre. Men jeg mener ikke, at flygtninge og indvandrere udgør et problem i Næstved Kommune.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror og håber på, at den kommunale ældrepleje leverer en god ældrepleje. Men jeg er sikker på, at der findes private aktører, som kan levere en lige så god ældrepleje, som kommunen selv, men til en lavere pris.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke børn endnu, og har kun begrænset viden om dette område. Derfor må jeg lade det være op til bedre vidende at afgøre, om antallet skal øges. Jeg lytter gerne til alles holdninger og argumenter.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gennem min uddannelse som miljøplanlægger, har jeg arbejdet en del med vindmølleplanlægning. Herigennem har jeg arbejdet med Næstved Kommune som case. I casen fandt jeg og min bachelorgruppe ud af, at en stor del af vindmøllerne i kommunen er relativt gamle og ineffektive. Derfor kan man pille dem ned og erstatte dem med væsentligt færre - men nyere - vindmøller, og opnå samme ... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grønne områder kan ikke prioriteres for højt. Jeg mener at vi skal beskytte naturen så meget som muligt. Er der behov for flere erhvervs- og boligbyggerier, er det landbrugsjorden som der skal tages udgangspunkt i.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at der er andre infrastrukturmæssige problemer, som er vigtigere, end nye cykelstier og renovation af veje. Eksempelvis har vi et utroligt ineffektivt vejsystem, forbundet med lysreguleringer der ikke arbejder sammen. Kører man en tur gennem ringvejen, vil man opleve, at man skal holde for rødt ved næsten alle lysreguleringer. Det mener jeg er et meget stort problem,... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De langtidsledige skal selvfølgeligt hjælpes tilbage i job, men det betyder ikke, at der skal afsættes flere penge til området, og slet ikke på bekostning af andre områder. Jeg er sikker på, at hvis der foretages en undersøgelse af jobcentrets arbejdsprocedurer, er der plads til forbedring, og derved kan en omstrukturering skabe den tid, som skal bruges for at hjælpe de langtid... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bruges i forvejen en masse penge på området, og derfor mener jeg ikke at der skal afsættes flere penge, men derimod skal pengene forvaltes anderledes. Jeg mener ikke at kommunen skal bruge nævneværdigt store midler på fodboldklubben, også selvom jeg selv holder af at se fodbold på stadion. Jeg mener derimod, at pengene skal deles mere ligeligt ud mellem de forskellige sport... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De særligt udfordrede elever skal bestemt have hjælp. Det sker bedst ved, at der oprettes skoler specifikt til de udfordrede børn, hvor de kan få den nødvendige hjælp. Oprettes disse skoler, er jeg sikker på, at der kan se en omkostningseffektivitet, hvor der skabes mere værdi for pengene. Hvis de særligt udfordrede elever skal inkluderes i en "almindelig" klasse, kræver det hj... Læs mere

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Såfremt landbruget lever op til gældende lovgivning, må man acceptere eventuelle gener.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De ekstra udligningskroner skal bruges på folkeskoleområdet, job- og socialområdet samt teknik- og miljøområdet. Folkeskoleområdet samt job- og socialområdet har været præget af nedskæringer, og derfor kan de bruge de ekstra kroner. Teknik- og miljøområdet skal bruge pengene på udvikling af nye erhvervsområder i kommunen samt på fritlæggelse af mere natur i kommunen. Derfor: De... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Absolut. Der er ingen tvivl om, at når vi skal udskifte vores benzin- og dieselbiler med el-biler, skal det være muligt at oplade bilen på kommunens p-pladser. Ladestanderne kan udliciteres til private aktører og derigennem slipper kommunen for at skulle stå for udgifterne til etableringen.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Vandløbsmedarbejder, Guldborgsund Kommune

2021-d.d.

Uddannelse (1)

Cand.Tech.Soc, Roskilde Universitet, Miljøplanlægning

2016-2021

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

ukendt
Det Konservative Folkeparti
ukendt
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik