149407-9ae334b9.jpeg
149407-9ae334b9.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Torben Johansen
Født 16/9/1952 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Forretningsudvikler
Hvorfor bør man stemme på dig?
Det er alt afgørende for byens vækst og for vores velfærd, at Næstved Kommune kan tiltrække de stærke virksomheder og de dygtige medarbejdere. Som byrådsmedlem vil jeg fortsætte indsatsen for bedst mulige arbejdsvilkår for erhvervslivet i hele Næstved kommune. Sådan at vi kan skabe flere job og bedre økonomi til vi i fremtiden, kan investere mere i lokal velfærd. En god infrastruktur er afgørende for et velfungerende samfund og vi skal være klar til at udnytte den nye infrastruktur, når motorvejen kommer. Vi skal sikre bedre forhold for vores cyklister og især vores skoleveje. Det skal være trygt at vælge cyklen – også for de yngste. Hvis vi arbejder målrettet her, vil vi kunne skabe bedre til økonomi områder som optager mig meget, nemlig Uddannelse, Miljø, Kultur & Sport samt en værdi alderdom.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved efterlever ikke opfølgning på især børn og unge med diagnoser

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har en grundholdning at vi skal hjælpe socialt udsatte, men hvad på hvilken bekostning, kræver detaljeret arbejde. Men der kan handles bedre og mere professionelt end vi gør i dag

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kan udføres bedre arbede med flere varme hænder med mindre administration.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er af stor vigtighed at vi fastholder grønne områder og som minimum etablerer erstatninger

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved ligger i dag langt efter de fleste andre kommuner på elitesportsområdet

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere el-standere, men der skal ikke reduceres i almindelige pladser før behovet falder
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (4)

Forretningsudvikler, T2-Management

2007-d.d.

Adm. direktør, Jern og Maskinindustrien ApS / Danske Fagmesser

2011-2012

Adm. direktør, Wagner Spraytech Scandinavia A/S

1994-2006

Salgschef, KEW Danmark A/S

1988-1992

Uddannelse (1)

Merkonom, Køge Handelsskole, Markedsføring

1985-1988

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

437
Det Konservative Folkeparti
6665
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
437
Partiet i alt
6665
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier