280592-0b2cee1f.jpeg
280592-0b2cee1f.jpeg
Venstre
John Dalsgaard Jensen
Født 29/3/1959 i Roskilde - Gift - 3 børn - 4672 Klippinge
Nuværende stilling: Aftenskole leder LOF
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg kan med min erfaringer fra et meget aktivt liv, bidrage med viden og indsigt, på de områder jeg har som mærkesager i min valgkamp. Fra 2013-2017, sad jeg i social og sundheds udvalget i Stevns og kender derfor til arbejdet som kommunalpolitiker. De sidste 8 år har jeg siddet i handicaprådet og har i den sammenhæng fulgt tæt med i hvilke beslutninger der tages. Som udpeget formand for Stevns ældreboligsekskab med mere en 200 lejemål på stevns, har jeg mange forslag og ønsker til den fremtidige boligpolitik på stevns. Der skal skabes flere muligheder i fremtiden, og den starter nu. Som skoleleder i LOF er jeg med til at skabe mange muligheder, inden for, kultur, oplevelser, bevægelse, viden alle disse muligheder vil jeg gerne sikre alle borgere på Stevns.,der er muligheder for samarbejde mellem kommunen og det det private om disse opgaver. Jeg vil arbejde på at få "rigtige klubber" tilbage som et valg for vores unge, alt behøver ikke at lugte af skole og lærer planer.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal ske gennem frivillighed og tilvalg, fra de berørte borgere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Anette Mortensen, hat langt større netværk og gennemslagskraft i de nævnte områder

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2014-2017

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget, Stevns Kommune

2014-2017

Medlem, Børneudvalget, Stevns Kommune

2014-2017

Erhvervskarriere (1)

Skoleleder, Liberalt Oplysnings Forbund (LOF)

2015-d.d.

Uddannelse (2)

Handelseksamen, Roskilde Handelsskole

1974-d.d.

Diplomuddannelse, EASJ, Ledelse

2010-2011

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

50
Venstre
3054
Kommunalvalg 2017

61
Venstre
2535
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
50
Partiet i alt
3054
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
61
Partiet i alt
2535
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier