262177-1ba53255.jpeg
262177-1ba53255.jpeg
Venstre
Anette Mortensen
Født 22/3/1978 i Strøby Egede - Gift - 2 børn - 4600 Køge
Nuværende stilling: Borgmester
Hvorfor bør man stemme på dig?
Denne valgperiode har været præget af dialog og samarbejde. Et bredt samarbejde på tværs af flere partier, hvor alle beslutninger er truffet med stort flertal. Den ro det giver at arbejdsklimaet er godt, smitter positivt af på de beslutninger der træffes. Jeg har stået i spidsen for det samarbejde og sikret fremdriften i kommunen. Som borgmester i den kommende valgperiode vil jeg fortsat have fokus på dialog og samarbejde. Jeg vil fortsætte mine dialogmøder med borgerne, hvor jeg indtil nu har haft mere end 180 besøg på rådhuset og jeg vil fortsætte virksomhedsbesøgene rundt i hele kommunen. Den indsigt som dialogen giver mig, er værdifuld for hele organisationen. Vi skal i mål med nogle af de store projekter vi har i gang, blandt andet Besøgscenteret og Destination Stevns Klint. Derudover vil jeg gerne sætte ekstra fokus på børne- og ungeområdet, hvor jeg fortsat ser at vi har en del udviklingspotentialer. Endeligt vil løsninger på klimaudfordringerne fylde i valgperioden.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke realistisk at sænke skatten, hvis nuværende serviceniveau skal bibeholdes.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det gør vi muligvis, men så er det pga. lovgivning, som kommunen ikke har indflydelse på.

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Høje vindmøller bør placeres på havet minimum 15 km fra kysten

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør en stor indsats for at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, men der er nogle overordnede lovgivningsmæssige rammer der kan vanskeliggøre det.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden er i forvejen lav i Stevns

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns kommune har allerede afsat et pænt beløb på klimaområdet.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er et meget begrænset antal flygtninge og indvandrere i Stevns og jeg oplever ikke at de udgør et problem. Mange er i arbejde eller i uddannelse.

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I det øjeblik at det er muligt at ændre på skatten i nedadgående retning og fortsat holde et acceptabelt serviceniveau, så gør jeg det gerne. Men jeg er i tvivl om det kan blive i næste valgperiode.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være muligt at optimere driften og derved strække ressourcerne lidt længere, men det vil ikke give en "betydelig bedre ældrepleje". Vi har en god ældrepleje, om ofte får meget ros.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror godt at dele af ældreplejen kunne udliciteres til private aktører. Vi har gode erfaringer med udlicitering af rengøring i kommunale bygninger.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er god plads til både grønne områder og nybyggeri

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele er vigtige, men som pendler- og landkommune er det afgørende at vedligeholdelsen af vejnettet er højt prioriteret.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har været en god valgperiode og jeg samarbejder gerne over midten igen, men det forudsætter at Venstre fortsat har borgmesterposten.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke pege på hvilket andet område det skal være på bekostning af. Den balance der pt. er imellem områderne mener jeg overordnet set er den rigtige.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal hjælpe de særligt udfordrede børn, da det indirekte også hjælper de øvrige elever.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg så gerne at der var flere muligheder for opladning af elbiler - også på kommunale p-pladser, men kommunen må ikke selv opsætte dem, så det er private udbydere der skal indover.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Viceborgmester, Stevns Kommune

2021-d.d.

Medlem, Økonomiudvalget, Stevns Kommune

2014-d.d.

Medlem af Børn, Unge & Læring, Stevns Kommune

2021-d.d.

Borgmester, Stevns Kommune

2018-2021

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2014-d.d.

Medlem, Plan- og Teknikudvalget

2014-2018

Erhvervskarriere (2)

Administrativ medarbejder, Km-byg Valløby ApS

2015-2018

Sagsbehandlende ergoterapeut, Stevns Kommune

2003-2015

Uddannelse (1)

Bachelor, University College Sjælland, Ergoterapi

2009-2012

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1828
Venstre
3054
valgt ind
Kommunalvalg 2017

1179
Venstre
2535
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
1828
Partiet i alt
3054
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
1179
Partiet i alt
2535
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier