15328-b7902a59.jpeg
15328-b7902a59.jpeg
Venstre
Bjarne Nielsen
Født 15/7/1963 i København - Gift - 2 børn - 4652 Hårlev
Nuværende stilling: Direktør og ejer af Strøby Turist
Hvorfor bør man stemme på dig?
At skulle uddybe ovennævnte emner med 1000 tegn er ikke nemt, så hermed en opfordring til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om mine tanker og ideer for et fremtidigt Stevns. Jeg vil også meget gerne høre, hvad der er vigtigt for dig som borger i Stevns, hvad du tænker, kan gøres endnu bedre end i dag. Kontakt mig gerne på mail bjarniel@stevns.dk eller mobil 20709090.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (8)

Medlem af Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme, Stevns Kommune

2021-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2014-d.d.

Formand, Børn og Ungeudvalget, Stevns Kommune

2018-2021

Medlem, Økonomiudvalget, Stevns Kommune

2014-d.d.

Medlem, Plan- og Teknikudvalget, Stevns Kommune

2014-2017

Formand for Bevillingsnævnet i Stevns Kommune

2014-2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns Kommune

2006-2009

Formand for Kultur og Fritidsudvalget

2006-2009

Erhvervskarriere (3)

Direktør, Strøby Turist

2005-d.d.

Faglærer, AMU Juul Gruppen Roskilde

2021-d.d.

Direktør, OmniAuto Stevns

2014-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1563
Venstre
249004
valgt ind
Kommunalvalg 2021

122
Venstre
3054
valgt ind
Kommunalvalg 2017

ukendt
Venstre
2535
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
1563
Partiet i alt
249004
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
122
Partiet i alt
3054
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
2535
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier