14310-ba25a6f8.jpeg
14310-ba25a6f8.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Thor Grønbæk
Født 27/1/1966 - Enlig - 2 børn - 4660 Store Heddinge
Nuværende stilling: Chauffør
Hvorfor bør man stemme på dig?
Klima debatten er noget uhåndgribeligt noget og de fleste har den holdning, at vi skal gøre noget ved det, Medvedev ikke helt hvad. Vi har alle set hvad der skete i Tyskland og Østrig, men det er langt væk! Vores spisefisk indeholder plast i 7 ud af 10 fisk og Østersøen er snart ødelagt. Vi kan med simple midler sikre kysten langs Stevns og måske lige frem skabe nye yngle pladser. Men det kræver, at nogen gør noget aktivt ved det politisk. Det vil jeg gerne gøre, men har brug for din og andet hjælp. Det kræver 650 personlige stemmer for en plads i kommunalbestyrelsen. Du har kun én stemme, og den skal du bruge. Hvis ikke mig, så en af de andre ildsjæle fra Konservative.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ofte vil de gerne hurtigt ind på arbejdsmarked, men mødes med bureaukrati.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange af de opgaver behøver nødvendigvis ikke koste mange penge og kan afhjælpen med frivillige.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må borgerne vil selv bestemme.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er god grund til at holde øje med området, men Stevns Kommune har før i tiden haft en meget stram politik på området.

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen grund til at sætte store vindmøller op på land, når de kan stå på havet. Der er mere fornuft i solenergi på land.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal stille krav om uddannelse eller omskoling til dem der er presset ud af arbejdsmarked og stoppe med at stille krav overfor dem der aldrig kan komme i job igen. De vil måske på et tidspunkt kunne tage mindre krævende skånejob/nyttejob.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tror lige vi skal have styr på økonomien først.

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har lidt travlt og vi har en opgave med at sikre grundejernes huse mod de stormfloder, der helt sikkert kommer i fremtiden. Skal vi overholde Parisaftalen og regeringens mål om 70% mindre CO2 i 2030, skal alle kommunens bygninger ændres til nul energi huse hurtigst muligt.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med de nuværende budgetter kan det ikke lade sig gøre. Men en fornuftig budgettering ville den kunne nedsættes gradvis.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø til gavn for både børn og ansatte.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en god ide med flere tilbud, så længe de er fornuftige.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De er elendige og grund på vejen er ikke en blomst, der gror i min have.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De opgaver der allerede presser sig på, kan kun løses med en blå kommunalbestyrelse.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal blive bedre til at understøtte de elever der trives godt og kan blive endnu bedre. De elever med særlige udfordringer, skal have en helt anden støtte. Det skal ikke gå ud over en hel klasse, at to elever ikke trives.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med to ladestandere i kommunen, er der helt sikkert plads til lidt flere…
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2016-2017

Formand, Social- og Sundhedsudvalget, Stevns Kommune

2014-2017

Medlem, Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, Stevns Kommune

2014-2017

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2014-2016

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2010-2014

Erhvervskarriere (2)

Ejer, System Vikar ApS – Vikarbureau

Ukendt dato

Ejer, Locator ApS – Rekrutteringsvirksomhed

Ukendt dato

Uddannelse (1)

, Vestegnens Handelsskole, Virksomhedsøkonomi

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

64
Det Konservative Folkeparti
1741
Kommunalvalg 2017

137
Borgerlisten Stevns
235
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
64
Partiet i alt
1741
Kommunalvalg 2017
Borgerlisten Stevns
Personlige stemmer
137
Partiet i alt
235
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier