227815-c1a71ec9.jpeg
227815-c1a71ec9.jpeg
Radikale Venstre
Line Krogh Lay
Født 24/2/1972 i Stevns - Enlig - Ingen børn - 4660 Store Heddinge
Nuværende stilling: Udskolingslærer i dansk, historie og samfundsfag
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil gerne gøre min hjemkommune til et endnu bedre sted at bo, skabe bæredygtig udvikling og gøre op med forestillingerne om, at land og by er modsætninger. Vi er hinandens supplement, og skal spille hinanden stærkere. Jeg er opvokset på en slægtsgård på Stevns. Her er mine rødder. Jeg elsker og er stolt af Stevns på godt og ondt, og er altid klar til at give alt, hvad jeg har i mig for at gøre os til en stærk og dynamisk landkommune, hvor man både kan bo, leve og drive virksomhed. Stevns skal være en grøn og dynamisk landkommune, hvor borgere, politikere, erhvervsliv og kommune er i positiv dialog om sammen hele tiden at understøtte den positive udvikling i Stevns Kommune. Den demokratiske samtale skal være udgangspunktet. Vi skal have levende landsbyer og byer. Vi skal have mere vild natur og adgang til den via stisystemer gennem det åbne land. Stevns skal være kendt som en kommune, hvor der er plads til vildskab og til at tænke ud af boksen - på den bæredygtige måde.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der gøres en god indsats på det nuværende niveau.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det kan være en nødvendig investering med indsatser rettet mod bestemte grupper. Fx med fokus på positiv mønsterbrydning blandt børn og unge.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke spare alene med det udgangspunkt at sænke skatten.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør det rigtig godt på arbejdsmarkedsområdet, men der kan stadig gøre mere på sagsbehandlingen på andre området. Det handler dog ikke om, at vi bruger pengene på de forkerte, men om at arbejdsgangen på nogle områder skal forbedres.

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener godt, at vi kunne placere et mindre antal store Møller i Stevns Kommune. De befinder sig dog bedst et stykke fra land ude på havet.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ligger på et acceptabelt niveau. Det vil være dumt at tage pengene fra forebyggelse.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der gøres en stor indsats i arbejdsmarked for at få alle tættere på arbejdsmarkedet, men vi må erkende, at vi har en gruppe borgere, som er svære at få tættere på arbejdsmarkedet af forskellige årsager. Derfor har vi fx afprøvet nye tiltag for forbedre deres situation og motivation.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er der ikke basis for på nuværende tidspunkt.

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er nødt til at investere i at afbøde klimakrisen. Hvis ikke vi gør noget i forhold til den problematik, vil vi få langt større problemer end besparelser. Men vi skal samtidig holde fast i vores velfærd. Det er desværre ikke realistisk, at det kan gøres helt uden at finde penge på andre andre områder. Men det er ikke desto mindre nødvendig at investere i klimaet nu, hvis v... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har meget få i Stevns Kommune, og de fleste bidrager positivt. Der er en mindre gruppe, som er langt væk fra arbejdsmarkedet af forskellige årsager. Indsatsen i forhold til det skal fortsætte.

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi havde udsigt til, at der inden for de næste år ikke var brug for den skattestigning, havde vi ikke lavet den. Det ville være en mærkelig zigzag-kurs. Det var nødvendigt, hvis kommunens økonomi og service skulle kunne hænge sammen. Det ligger ikke i kortene, at der skulle ske en så markant forbedring i Stevns Kommunes indtægtsgrundlag de kommende år, at vi kan sænke sk... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bliver desværre svært at undgå større udgifter med det stærkt stigende antal ældre over 80 i Stevns Kommune. Det er en af årsagerne til, at vi har måttet tilpasse økonomien med en skattestigning. Det vil dog stadig føre til effektiviseringer, hvis vi skal bevare serviceniveauet i ældreplejen.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ligger nogenlunde på landsgennemsnittet, men minimunsnormeringerne skal sikres.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke at serviceniveauet vil bliver bedre af at blive konkurrenceudsat. Jeg mener ikke, at den nære service bør udliciteres.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener godt, at vi kunne gøre mere for at beskytte vores grønne områder. Vi har dog allerede igangsat forskellige tiltag for at sikre natur og rekreative områder bedre.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis ikke vi kan komme rundt på en ordentlig måde, så er det svært at bo i en æandkommune af forholdsvis stor geografisk størrelse.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Samarbejdet har fungeret godt og skabt politisk ro. Et fortsat samarbejde henover midten er det bedste for Stevns.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør allerede en stor indsats. Der er dog en gruppe, der så langt væk fra arbejdsmarkedet, at det vil kræve en meget massiv indsats for at få dem tættere på beskæftigelse. Jeg tror dog ikke nødvendigvis, at flere midler til fx myndighedspersoner eller tiltag er svaret.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ligger på et fornuftigt niveau.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at kultur er en vigtig sammenhængskraft, men hvis jeg står og skal vælge mellem flere penge til det og den nære service, ville jeg vælge den nære service. Vi skal dog lægge os i selen for at skabe gode rammer for kunst og kultur og bruge de midle vi har klogt.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal hjælpe børn med særlige udfordringer, men det skal helst ikke være på bekostning af de øvrige elever.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke, at det vil gøre nogen nævneværdig forskel i forhold til vores indflydelse. Men det vil gøre en stor forskel i forhold til, hvordan kommunen bliver drevet.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er bare at komme i gang. Lige nu må Kommune dog kun stille ladestanderw op til egne biler på egne områder. Men vi kan lave partnerskaber og lokalplanlægge med flere elladestandere.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (7)

Medlem af Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme, Stevns Kommune

2021-d.d.

Medlem af Plan, Miljø & Teknik, Stevns Kommune

2021-d.d.

Udvalget for Stevns Verdensmål, Stevns Kommune

2021-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2014-d.d.

Bestyrelsesmedlem

2020-d.d.

Folketingskandidat I Køgekredsen

2018-d.d.

Folketingskandidat i Faxekredsen

2015-d.d.

Erhvervskarriere (4)

Lærer, Store Heddinge Skole

2019-d.d.

Bestyrelsesmedlem, KLAR Forsyning

2018-d.d.

Lærer, Søndre Skole

2014-2019

Lærer, Nordvangsskolen

2001-2014

Uddannelse (2)

Lærer, Frederiksberg Seminarium, Historie og samfundfag

1997-2001

Korrespondent, Copenhagen Business School, Engelsk

1991-1995

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

ukendt
Radikale Venstre
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

347
Radikale Venstre
720
Folketingsvalg 2019

8
Radikale Venstre
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017

454
Radikale Venstre
767
Folketingsvalg 2022
Radikale Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
347
Partiet i alt
720
Folketingsvalg 2019
Radikale Venstre
Personlige stemmer
8
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
454
Partiet i alt
767
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Kandidaten på sociale medier